Nederland bij bèta/tech in de lift

Nieuws | de redactie
23 februari 2007 | Nederland is een bovengemiddelde innovatiesamenleving binnen Europa. De EU-Swot-analyse voor 2006 laat zien dat ons land met name bij innovatie aanjagers en intellectueel eigendom, almede de breedbanddoorvoering hoog weet te scoren. Duidelijk zwakker is Nederland bij zaken als ‘Innovation & entrepreneurship and Applications’. Rond Levenlangleren en patenten doet ons land het ook niet slecht.

Zwak presteert Nederland bij ‘early stage venture capital’ en laat op dat punt ook geen verbetering zien over de voorbije jaren. Ook de werkgelegenheid in de mid/high-tech maakindustrie is een zwakke plek.

De trend is voor ons land grosso modo best goed. Zo zijn zowel de kwaliteit van het niveau van het jeugdonderwijs als de aanwas van bèta-tech gediplomeerden in de goede richting omhoog aan het bewegen: “In particular, S&E graduates (from 5.8 per 1000 population aged 20-29 in 2000 to 7.9 in 2004) and youth education attainment level, which are lagging behind slightly with respect to other innovation drivers, are growing over time.”

Meest opmerkelijk is dat sinds de start van het Innovatieplatform en het accent op dat beleidsterrein de investeringen van de overheden in R&D zijn toegenomen, terwijl die van het particulier bedrijfsleven blijven stagneren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK