Nieuw type kernreactor veilig

Nieuws | de redactie
5 februari 2007 | De Italiaanse Nobelprijswinnaar Carlo Rubbia maakt zich sinds 1995 sterk voor de ontwikkeling van een nieuw type kernreactor die radioactief afval van andere kerncentrales kan verwerken tot afval dat veel minder lang gevaarlijk blijft, slechts honderd tot vijfhonderd jaar. Deze ADSR kan langlevend kernafval als splijtstof gebruiken en omzetten in afval dat veel minder lang gevaarlijk blijft. De Delftse wetenschapper Carlos Ceballos promoveert vandaag op de veiligheid van dit reactortype.

De promovendus simuleerde de processen in de reactor op de computer. ‘De subkritische reactor bleek in mijn onderzoek, zelfs bij incidenten, een veilig concept’, is de conclusie van Ceballos.

Uit het onderzoek werd verder duidelijk dat de betrouwbaarheid van de gebruikte versneller, nodig om de ontbrekende neutronen aan te vullen, van zeer groot belang is. De huidige generatie versnellers, vertoont veel storingen, zo veel dat belangrijke onderdelen van zo’n reactor er door beschadigd kunnen worden. In de reactor van Ceballos wordt voor het afvoeren van hitte bovendien een vloeibaar mengsel van lood en bismut gebruikt, dat door natuurlijke circulatie, dus zonder pompen, de warmte veilig afvoert. Bovendien is dit mengsel van metalen heel ongevoelig voor zuurstof of water.

De Accelerator Driven Subcritical Reactor (ADSR) is geen gewone ‘kritische’ reactor is, zoals conventionele kernreactoren. In conventionele reactoren wordt een natuurlijke kettingreactie in stand gehouden met een evenwicht tussen de vorming van neutronen door splijting van uraankernen en het verdwijnen ervan. In de ‘subkritische’ ADSR worden consequent minder neutronen gevormd dan er eigenlijk nodig zijn. Een externe deeltjesversneller voert extra neutronen aan om het proces in de reactor in gang te houden. Bij dreigende situaties wordt de deeltjesversneller van de ADSR uitgezet en neemt het aantal neutronen, en dus het potentiële gevaar, snel af.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK