Onderwijsbarometer InHolland live

Nieuws | de redactie
26 februari 2007 | Om zichtbaar te maken hoe InHolland werkt aan de verbetering van het onderwijs, maakt hogeschool Inholland vier keer per jaar een onderwijsbarometer openbaar. Op acht punten waarover studenten klaagden, wordt aangegeven in hoeverre de normen worden gehaald.Het gaat daarbij om vragen als: Hoe snel is INHOLLAND met het nakijken van tentamens? Worden cijfercorrecties tijdig verwerkt? Zijn de roosters voor colleges en voor tentamens op tijd? Valt er slechts een beperkt aantal colleges uit? En: als er klachten zijn, worden die dan tijdig afgehandeld?

Dit zijn de items die nu worden gemeten in de barometer. Volgens Jos Elbers, voorzitter van het College van Bestuur, is het bijhouden van deze gegevens belangrijk. “Studenten hebben er recht op dat wij een goede service verlenen. Wij moeten ons dus ook houden aan normale responstijden als het gaat om roosters publiceren of cijfers bekend maken. Uit onderzoek blijkt dat we volgens studenten op een aantal punten nog niet goed genoeg zijn. Toen wij die signalen kregen, zijn we meteen een verbeterprogramma gestart. We willen natuurlijk weten of we daarmee ook resultaat boeken. Dat kunnen we bijhouden in de barometer. Als het beter gaat, moet zich dat vertalen in een toenemende tevredenheid onder studenten. Daarom organiseren we binnenkort weer een studenttevredenheidsonderzoek.”

De Schools hebben normen afgesproken voor de acht items uit de barometer. Die normen worden eveneens gepubliceerd. De barometer laat zien in welke mate de normen zijn gehaald. Het gemiddelde voor INHOLLAND staat op INsite en op de website. De gemiddelden per School staan op de eigen Schoolsite. Er wordt nog aangewerkt om de gegevens ook per opleiding te registeren.

De barometer verschijnt telkens aan het begin van een onderwijseenheid (= periode van 10 weken), en geeft de resultaten weer over de periode die dan voorbij is. De barometer wordt dus vier keer per jaar geactualiseerd.

Bekijk de barometer voor onderwijsperiode 2 2006-2007


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK