Overhead in hoger onderwijs ‘middenmoot’

Nieuws | de redactie
20 februari 2007 | VSNU en HBO-raad hebben de verhouding tussen primair proces en overhead van universiteit en hogeschool laten meten. Rond 25% van de activiteiten blijkt tot de ‘zuivere overhead’ gerekend te kunnen worden. Tot ‘overhead’ worden gerekend: bestuur/directie; lijnmanagement, algemeen beleid; personeel & organisatie; financiën en control; informatisering en automatisering; marketing & communicatie; facilitaire zaken; juridische zaken en alle secretariaten. Onderzoeksbureau Berenschot benadrukt dat zulke taken belangrijke functies vervullen en het primaire proces ondersteunen en sturen. Met deze percentages bevinden universiteiten en hogescholen zich in de middenmoot.

De zuivere overhead betreft taken die in alle sectoren voorkomen en daarmee goed vergelijkbaar zijn. De onderlinge verschillen tussen afzonderlijke instellingen blijken beperkt. Berenschot heeft onderzocht hoeveel arbeidsplaatsen op universiteiten en hogescholen toegeschreven kunnen worden aan het primaire proces (onderwijs en onderzoek) en hoeveel functies gericht zijn op andere zaken. Onder functies die direct betrokken zijn bij het primaire proces, worden docenten en onderzoekers gerekend. Daarnaast zijn de onderwijs- en onderzoeksondersteuning niet direct, maar wel nauw betrokken bij het primaire proces. Het gaat hierbij om functies als bibliotheekmedewerkers, medewerkers studentenzaken en paramedisch personeel (zoals mondhygiënisten) in de medische opleidingen.

De nieuwe meting stelt universiteiten en hogescholen in staat de eigen overhead te vergelijken met het gemiddelde in de sector. Ook kunnen zij zo de bedrijfsvoering aanscherpen. De huidige meting is een nulmeting. In de toekomst zullen vervolgmetingen worden uitgevoerd waarmee ontwikkelingen gevolgd kunnen worden.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK