Regie nodig op VWS

Nieuws | de redactie
5 februari 2007 | Willen we de komende jaren de problemen in de gezondheidszorg effectief aanpakken, dan is voor alles een stevige regie nodig op VWS, zo betoogt lector Henk Rosendal van de Hogeschool Leiden. "Indien er bijvoorbeeld op het gebied van medische technologie, of domotica, effectieve innovaties op de markt beschikbaar komen, dan heeft dat gevolgen voor het professionele handelen zowel in opleiding als in de praktijk.

En daarmee ook voor het effectief organiseren van de zorg voor, in dit geval, chronisch zieken. De noodzakelijke verspreiding en doorwerking van deze kennis in alle aanpalende gebieden gaat niet vanzelf, maar vraagt regie. En in mijn ogen is er één partij die dat op dit moment naar zich toe zou kunnen, en moeten trekken: de Minister van VWS”.

“In de zorg verandert er veel; er verschijnen doorlopend nieuwe inzichten en behandelmodaliteiten, terwijl andere weer op de achtergrond raken. Dit is een dynamiek die de sector over het algemeen, al dan niet via marktwerking, zelf goed aankan. Er zijn echter ook ontwikkelingen, die dermate omvangrijk en complex zijn dat de sector dit zelf niet meer kan beheersen. Dit zijn gebieden waarop overheidsingrijpen wenselijk, of beter: noodzakelijk, is. Voor de komende bewindspersoon is het belang hier goed zicht op te hebben.

Deze bijdrage gaat over zo’n gebied. Het betreft veruit de grootste uitdaging voor de zorg in de komende periode. Dit probleem wordt gevormd door de stijging (op basis van de veroudering)van het aantal chronisch zieken, in combinatie met het beperkte arbeidspotentieel. Chronische ziekten komen veelvuldig, maar niet uitsluitend, voor bij ouderen. Belangrijkkenmerken van chronische ziekten zijn het variabele ziektebeloop en het feit dat de ziekte een forse impact heeft op het dagelijks functioneren van de patiënt. Dat laatste heeft grote gevolgen voor de arbeidsdeelname van patiënten, en – mede hierdoor – op hun financiële situatie. Ter illustratie: slechts 41% van de mensen met een chronische ziekte heeft een betaalde baan, tegenover 66% in de totale bevolking. De overheid (VWS) omschrijft chronische ziekten als volgt: ‘Onomkeerbare aandoeningen, zonder uitzicht op volledig herstel en met een gemiddeld lange ziekteduur’. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende somatische aandoeningen: CVA (Cerebro Vasculair Accident, of ‘beroerte’), COPD (Chronisch Obstructief Longlijden), DM (Diabetes Mellitus), hartfalen, RA (Reumatoïde Arthritis), borstkanker, darmkanker, rugklachten, etc. Maar ook aan chronisch psychische klachten zoals angststoornissen, schizofrenie, depressie, dementie en autisme”.

U leest hier het betoog Het Volksgezondheidsbeleid voor de komende jaren van Henk Rosendal.

Dit essay verscheen 30 januari in PG Kroeger en J. Zondag, Kennis Loont 2007-2011. 24 visies van lectoren op het regeringsbeleid. Utrecht, Dutch University Press, 2007. U kunt het boek hier bestellen.

Hier leest u meer over het werk van lector Henk Rosendal


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK