Schakeljaar hbo in discussie

Nieuws | de redactie
5 februari 2007 | “Het taal- en rekenniveau van veel instromers is inderdaad niet sterk. Maar we moeten ons afvragen of dat typisch iets voor PABO-studenten is of dat we hier met een maatschappelijk fenomeen te maken hebben.” Peter van Mulkom, directeur van de faculteit Onderwijs van Hogeschool Zuyd is daarom sceptisch over de gedachte van de HBO-raad om een schakeljaar in te lassen om taal- en rekendeficiënties weg te werken.


Peter van Mulkom vindt dat je genuanceerder naar deze materie moet kijken. De beide PABO’s van de faculteit Onderwijs hebben de huidige eerstejaars de rekentoets afgenomen. De eerste landelijke taaltoets wordt pas begin februari afgenomen. De PABO-studenten van Hogeschool Zuyd hebben conform het landelijk gemiddelde gescoord met rekenen. “VWO-studenten scoren goed, HAVO- studenten teleurstellend en MBO- studenten onder de maat”, aldus Van Mulkom over de resultaten van de rekentoets bij de hogeschool. Hij wil deze cijfers verder laten analyseren, zodat er een link kan worden gelegd tussen de profielkeuze en de toetsuitslag en bij MBO-ers met het type vooropleiding.

Studieadvies

De PABO heeft deze deficiëntienorm dit jaar gekoppeld aan het negatief bindend studieadvies. Studenten mogen in het eerste jaar drie keer de toets doen. Ze moeten daarbij een score halen die gelijk is aan het gemiddelde van wat 80% van de leerlingen van groep 8 van de basisschool bij de Citotoets scoort. “Halen ze dat niet, dan moeten ze stoppen met hun studie.” Het voordeel van dit beleid is dat studenten met beperkte taal- en/of rekenvaardigheid snel een helder perspectief hebben. Peter van Mulkom constateert ook nadelen bij deze landelijke afspraken. Hij kijkt liever naar het niveau dat de studenten in het derde of vierde jaar hebben dan in het eerste jaar. “Ik geloof in de ontwikkeling van mensen. Vroeger hadden ze twee jaar de tijd om het niveau te halen, nu slechts één jaar. Daarmee snijd je de weg voor sommige groepen af. Bijvoorbeeld allochtonen met een taalachterstand.” Bovendien moeten ze nu in het eerste jaar aan een lagere norm voldoen dan de PABO voorheen als minimale norm hanteerde.

Aanpassen

Van Mulkom vindt dat op dit punt de middelbare scholen en het MBO hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Bij die eerste groep wordt er onvoldoende gericht taal- en rekenonderwijs gegeven. “Ze moeten hun taal- en rekenonderwijs aanpassen.” Van het MBO verwacht hij dat men leerlingen een reëler perspectief voorhoudt. Te veel studenten ontdekken sluiproutes in het onderwijsbestel om langs die weg toch toegelaten te worden voor een HBO-studie, terwijl ze de capaciteiten daarvoor niet hebben. Dat komt vaak voor bij onderwijsassistenten die vanuit het MBO instromen maar dikwijls de PABO uiteindelijk niet aankunnen. “Die leerlingen moeten ze in een vroeger stadium een reëler perspectief voorhouden. Dit kan onder andere door de taal- en rekentoets al in de MBO-route aan te beiden. Hier gaan we samen met Fontys afspraken met de MBO’s over maken.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK