Tichelaar: Kabinet wil ‘slim, samen en in dialoog’ werken

Nieuws | de redactie
1 februari 2007 | "Dit boek komt op het juiste moment." PvdA-onderhandelaar Jacques Tichelaar onderstreepte bij de presentatie van Kennis Loont 2007-2011, dat in het aanstaande regeerakkoord het accent op kennis nadrukkelijk wordt gelegd. "Eind van deze week kan ik u meer vertellen" zei hij, waarop hij vervolgens uitvoerig en expliciet inzicht gaf in de opzet en inhoud van het aanstaande akkoord. Het regeerakkoord zou -tot Tichelaars verbaasde vreugde- sterk aansluiten bij de inhoud van het essay van filosoof dr. Karim Benammar (lector HvA) in het boek.

Men heeft in de besprekingen diens lijn van het gezamenlijk en primair positief formuleren van visies voor de langere termijn gevolgd. Pas daarna werd ’teruggerekend’ naar doelstellingen en concrete acties om die visies tot stand te brengen. Het betoog van lector Frans Nauta van de HAN klonk Tichelaar zelfs zeer vertrouwd.  Hij beaamde de door Nauta gegeven kijk op het innovatiebbeleid en het doorbreken van gelijkheidsdenken bij de toedeling van middelen voor R&D en het investeren in talent, ook in het onderwijs.

Daarbij komt er meer ruimte voor het concrete, kleinere experiment, zoals lector Guus Wijngaards van InHolland rond de toepassingen van ICT bepleitte. “En als er dan fout gemaakt wordt, tja dat kan. Daar leer je tenminste wel van,” merkte Tichelaar op. Hij onderstreepte de visie op sociale innovatie die Postkantorenchef John van der Ent neerzette. “Wij wilen zorgen dat ons land een vitaal platteland houdt en dat wij het sociale isolement van grote groepen doorbeken kunnen. Maar dan zeg ik wel: dat is niet alleen maar een zaak van een kabinet of overheid. Dit zijn dingen waarvan ik tegen bedrijven en organisaties zeg: ‘pak die uitdaging op, hoe gaan we die klus samen klaren?’ Het Postkantoor als ontmoetingsplaats voor velen is daarbij bijvoorbeeld een belangrijk signaal.”

Tichelaar noemde daarom als leidende gedachte van het regeerakkoord op dit terrein: “Investeren in verstand met verstand.” Daarbij wees hij er op, dat de situatie van ons land “bijzonder ernstig is wat beterft de snelle toename van de vergrijzing. De effecten daarvan zijn ingrijpend, de veroudering van de bevolking gaat zeer snel. Dat is op zich een goede zaak dat mensen steeds meer en lang gezond en actief kunnen blijven. maar dat betekent wel dat wij elk talent als land moeten benutten, autochtoon en allochtoon, jong en oud. En ook talent dat zich hier graag wil vestigen en wil blijven, dat accent in het betoog van Frans Nauta is zeer terecht.”

Om die reden zal het regeerakkoord veel nadruk leggen op innovatie in een internationale context. “Nederland moet zijn plek als innovatief land echt herwinnen en dat kan alleen als je daarbij wereldwijd kijkt. Dat is tevens de manier om ons sociale vangnet -met sociale innovatie!- te behouden en vernieuwen. Wij herwinnen die positie als land als we het ‘slim, samen en in dialoog’ doen.” Tichelaar gaf aan dat derhalve dan ook het budget voor kennis en innovatie “een eerste stap zal laten zien om dit samen waar te gaan maken. De focus bij het wetenschappelijk onderzoek daarbij zal meer dan ooit nu de duurzaamheid zijn. Die term moet u daarbij in den brede interpreteren, het onderzoek moet een duurzaam karakter hebben, naar inhoud en aanpak.”

HBO-raad voorziter Terpstra bleek zeer verast door “de bijzondere doorkijk die Tichelaar hier voor ons schetst.” Hij noemde de toon en thema’s “fantastisch.” Dat het nieuwe kabinet de kracht van de samenleving in dat ‘slim, samen en in dialoog’ zoekt sprak hem aan. “Die opdracht aan ons als onderwijsorganisaties willen wij beslist oppakken.” De publicatie van ‘Kennis Loont’ was voor Terpstra in elk geval ook “een statement ovr het lectoraat als geheel, in den brede. Het grote potentieel, ook economisch, dat daarin zit en in heel het beroepsopnderwijs komt zo nadrukkelijk naar voren.”

 Bestel het boek direct hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK