VWS wil greep op opleiding specialist

Nieuws | de redactie
12 februari 2007 | Om te kunnen beoordelen welke zorginstelling de beste opleidingen verzorgt, moeten op korte termijn kwaliteitsindicatoren ontwikkeld worden. Aan de hand daarvan kan de opleidingscapaciteit doelmatiger en transparanter worden verdeeld, zo vindt het ministerie van VWS. Om de transparantie van de kosten te vergroten, wordt een kostprijsonderzoek verricht.

Daarbij moet er meer grip komen op het aantal op te leiden specialisten, met name bij specialismen waarvoor een tekort dreigt te ontstaan. Hierbij gaat het vooral om het wegnemen van toetredingsbarrières en het introduceren van extra prikkels.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoogervorst daarmee ingestemd. Op 1 januari 2007 is gestart met een nieuwe bekostigingssystematiek voor zorgopleidingen, het opleidingsfonds. Hiermee wordt de financiering van opleidingen afgezonderd van de instellingsbudgetten. De minister van VWS stelt nu de prijs en het aantal opleidingsplaatsen vast en verdeelt op voorstel van het veld de beschikbare opleidingsplaatsen over de opleidingsinstellingen.

In opdracht van VWS heeft de Erasmus Universiteit onderzoek verricht naar de mogelijkheden om kwaliteits- en doelmatigheidsprikkels in te voeren voor de opleidingen die onder het opleidingsfonds vallen. Het is de bedoeling dat een eerste set van kwaliteitsindicatoren in september 2007 is ontwikkeld, dat de data voor deze indicatoren begin 2008 verzameld kunnen worden en dat dit leidt tot een prestatieafhankelijke toewijzing van opleidingsplaatsen in 2009.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK