Zelfsturende teams in een reorganistie

Nieuws | de redactie
27 februari 2007 | ‘Samenwerken in teams een vanzelfsprekendheid?’ behelst een promotieonderzoek van Frans Smesters (Fontys) naar condities die bevorderen dan wel belemmeren dat professionals gaan samenwerken in resultaatverantwoordelijke teams. De studie waarvan hier verslag wordt gedaan is gestart naar aanleiding van een bijzonder ingrijpende reorganisatie bij een hogeschool.

Bij deze top-down doorgevoerde reorganisatie is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur met aan de basis resultaatverantwoordelijke teams waarbinnen de onderwijsprocessen zijn gelegd.

Tijdens het organisatieveranderproces was er sprake van een steeds terugkerend patroon: docenten wezen het teamconcept niet af, maar twijfelden wel aan hun vermogen veranderingen te realiseren die leiden tot het samenwerken in teams. Het was in deze context dat de onderzoeker de indruk kreeg dat zowel de veranderaars als de docenten geen duidelijk beeld hadden van de condities die bij het samenwerken in teams van werkelijk belang zijn.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek van Frans Smesters«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK