Bedrijfssteun voor studentenplannen

Nieuws | de redactie
23 maart 2007 | Slimme studenten kunnen binnenkort rekenen op steun, financieel en anderszins, van een organisatie van bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Studenten kunnen via dit initiatief, 'Frisjes', nieuwe producten en diensten op de markt brengen, zelf of via een bestaand bedrijf. Jaarlijks komen ongeveer 150 ideeën in aanmerking. Studenten met goede ideeën voor nieuwe producten of diensten, kunnen die presenteren op bijeenkomsten van de leden van Frisjes. Die leden uit het noordelijke bedrijfsleven kunnen de studenten vervolgens op weg helpen om het nieuwe product of de nieuwe dienst te ontwikkelen. De leden bieden daarbij hulp bij het zoeken van klanten en faciliteiten zoals huisvesting.

Ook kan de organisatie achtergestelde leningen aanbieden.
Met de geboden middelen kan de student besluiten zelf een bedrijf op te starten, of om in dienst te treden bij een bedrijf waar hij of zij het idee uit kan werken. Voor bedrijven heeft het lidmaatschap het voordeel dat zij de nieuwe ideeen snel onder ogen krijgen, stellen de initiatiefnemers in hun projectplan.

Het initiatief is afkomstig van het Cartesius Instituut, de NOM, het Van Hall instituut, de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN), ROC Friese Poort, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en een aantal ondernemers. Hoewel Frisjes uiteindelijk op eigen benen moet kunnen staan, is de eerste twee jaar steun nodig van diverse overheden. Van werkgeversorganisaties wordt 70.000 euro verwacht, waarvan 40.000 van de Kamer van Koophandel. In totaal wil de projectorganisatie zo 630.000 euro bijeenbrengen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK