De Europese ScienceGuide Top 10 2007

Nieuws | de redactie
30 maart 2007 | De ScienceGuide Top 10 van het hoger onderwijs krijgt dit voorjaar een bijzondere aflevering: de Europese Top 10. Met het jubileum van de Unie is het moment daar om de meest inspirerende en invloedrijke mensen in het ‘Europa van Kennis’ te zoeken en te huldigen.

Wie zijn voor u de grote voorbeelden voor het HO, bij de innovatieve toepassingen van kennis en voor hun visie op het hoger onderwijs in Europa? Die vraag stelt ScienceGuide in Nederland en aan vele kenniswerkers in en rond het HO in Europa. En net als bij onze ‘nationale’ Top 10 gaat het er vooral ook om waarom u deze persoon of die als inspirator en invloedrijke persoonlijkheid aanmerkt.U kunt in 3 categorieën van kennistoppers nominaties indienen. Dedrie zijn:

1.       Inspirators: wie vindt u demeest inspirerende bijdrage geven aan het denken en discussie overhoger onderwijs, R&D en kennis? (Denkt u daarbij aan iemand alsinternet-denker Manuel Castells, of aan EUA-president Frans vanVught, wetenschapsethica Inez de Beaufort, of een toegepaste kennisanalytica als Ellen Hazelkorn, bijvoorbeeld?)

2.      Innovators: wie vindt u detoonaangevende vernieuwer bij de toepassing van kennis en kunde inde samenleving?(Is dat voor u bijvoorbeeld iemand alsLinux-uitvinder Linus Torvalds, de Finse Sitra-chef en oud-premierEsko Ako die dat innovatiewonder startte of eerder mediavernieuwerén -magnaat Silvio Berlusconi?)

3.       Leaders: wie vindt u de meesteffectieve en invloedrijke beleidsmaker rond kennis in Europa?(Denkt u dan bijvoorbeeld aan de jonge Eurocommissaris R&DJanusz Potoçnik, toonaangevend beleidsvernieuwer minister FrankVandenbroucke, bèta- onderzoekster en kanselier Angela Merkel ofzijn het toch vooral dappere BSA- studenten als Tatsiana Khoma inde dictatuur Wit-Rusland?)

Geef ons uw namen van de mensen die voor u een benchmark zijn vaneen vernieuwend ‘Europa van de Kennis’. Dat kan er één zijn, datkunnen er ook verschillende in die categorieën zijn.  Mail zevoor 25 april naar Eurotopten@scienceguide.nl.

Op 11 mei maken we de uitslag bekend in Maastricht, de stad vanhet jubilerende Verdrag. Tijdens de UM-conferentie Europe the BigAbsentee zal de onthulling van de Europese Top 10 en de huldigingvan de Europeaan van de Kennis 2007 een hoogtepunt van datevenement zijn. Gun ook uw icoon of inspirator dat zij of hij daargenoemd mag worden!

Wij rekenen op uw pittige, weloverwogen bijdrage, waarmee ons landzich in Europa krachtig kan profileren als ‘kennisland’ parexcellence.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK