Dictator Belarus mensenrechtenvriend?

Nieuws | de redactie
5 maart 2007 | Mission To Minsk is bezorgd dat een regime dat verantwoordelijk is voor het verdwijnen van mensen en niet toestaat dat deze verdwijningen worden onderzocht, de conferentie ter voorkoming van vrouwenhandel van de Verenigde Naties vandaag organiseert in New York. Wit- Rusland, een land dat mensenrechten schendt, zou geen woordvoerder voor mensenrechtenzaken moeten zijn. 
Enkele van de Wit- Russische organisatoren zelf staan op de banlijst van de Europese unie en zijn niet welkom in EU en de Verenigde Staten. Alleen hun verschijnen op deze conferentie maakte het hen mogelijk naar New York te reizen.

Twee van hen zijn Vladimir Naumov, Minister van Binnenlandse zaken van Wit-Rusland, en Natalya Petkevich, plaatsvervangend hoofd van het kantoor van de president van de staat Wit-Rusland. Deze mensen zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor schendingen van mensenrechten. Vladimir Baumov is verdacht van het organiseren van de verdwijningen van Yury Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovsky en Dmitry Zavadsky. Natalya Petkevich is de rechterhand van dictator Lukashenko die achter de vele verdwijningen, arrestaties en veroordelingen in werkkampen zit.

Vanuit de Kamer zijn hierover direct vragen gesteld aan minister Verhagen van BuiZa. In het Europees Parlement heeft men op basis van het noodsignaal van Mission to Minsk de EC via mondelinge vragen om opheldering gevraagd en tot actie opgeroepen. U leest de Kamervragen onder dit bericht.

Op 2 november 2006 namen de Verenigde Naties een resolutie aan over Wit-Russische mensenrechtenschendingen waarin onder andere wordt gesteld dat de Wit-Russische overheid de zaken van de verdwijning van personen moet onderzoeken. Het was niet de eerste resolutie, maar tot nu toe is er niets gebeurd. Wit-Rusland schendt nog steeds mensenrechten en onder meer de Raad van Europa heeft gevraagd om politieke gevangenen vrij te laten. Wit- Rusland ontkent dat er politieke gevangenen zijn en heeft nog steeds niet geantwoord op een voorstel om een onafhankelijke commissie van de Raad dit te laten onderzoeken.

Vragen van Pechtold/Van Baalen c.s. aan de regering

1. Bent u bekend met de organisatorische bijdrage en deelname van Wit-Rusland aan de conferentie over vrouwen- en kinderhandel van de Verenigde Naties te New York van maandag 5 maart a.s.?

2. Bent u op de hoogte dat twee Wit-Russische organisatoren, Natalya Petkevich en Vladimir Naumov op de EU en VS visa-banlist voor Wit-Rusland staan omdat dit land zich niet aan de mensenrechten houdt en zij nauw betrokken zijn bij het regime dat daarvoor verantwoordelijk is?

3. Bent u op de hoogte dat de Verenigde Naties sinds 2000 resoluties hebben geaccepteerd, de meest recente op 2 november 2006 jl. waarin de VN onder andere de Wit-Russische autoriteiten oproept om de verdwijningen van politieke opponenten te onderzoeken en dat hieraan geen gehoor is gegeven?

4. Bent u op de hoogte dat een van de afgevaardigden, Minister van Binnenlandse Zaken van Wit-Rusland, dhr. Naomov, een van de verdachten is voor de verdwijning van de oppositieleiders Yury Zakharenko, Viktor Gonchar, Anatoly Krasovsky en Dmitry Zavadsky?

5. Bent u bereid formeel en publiekelijk uw ongenoegen te uiten over de rol van Wit-Rusland op, en de vertegenwoordigers die zij stuurt naar, een conferentie over mensenrechten?

6. Bent u bereid Wit-Rusland op te roepen zich per direct aan de resoluties van de Verenigde Naties te houden en een onderzoek te starten naar de verdwijningen in Wit-Rusland?

7. Bent u op de hoogte van het feit dat Wit-Rusland ontkent politieke gevangen te hebben en nog niet heeft ingestemd met het verzoek van de Raad van Europa op een onafhankelijke commissie van die raad onderzoek te laten doen naar het bestaan van politieke gevangenen in Wit-Rusland?

8. Bent u bereid Wit-Rusland op te roepen per direct in te stemmen met het verzoek van de Raad van Europa om een onafhankelijke commissie van die raad onderzoek te laten doen naar het bestaan van politieke gevangen in Wit-Rusland?

9. Wilt u de ambassadeur van Wit-Rusland in Nederland over bovenstaande zaken aanspreken?

10. Heeft u de Nederlandse vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties opgeroepen formeel hun ongenoegen over deze feiten te uiten tijdens de conferentie die in het teken van mensenrechten staat?

11. Bent u bereid om uw collega’s in Europa en de Europese Commissie te vragen het onder 5, 6 en 8, 9 en 10 gestelde ook te doen?«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK