Heertje daagt Dittrich uit voor vervolgdebat

Nieuws | de redactie
20 maart 2007 | "Het zou Karl Dittrich sieren om niet langer stil te blijven". Arnold Heertje en Anne Marie Oudemans (BON) roepen via ScienceGuide Karl Dittrich op in te gaan op hun kritiek op de NVAO.“Drie maanden geleden luidde Karl Dittrich de noodklok over het naar zijn mening kwalitatief slechte debat over onderwijs. Heertje en Oudemans schoten uit loopgraven en waren niet bereid de ogen te openen voor het mooie werk, de accreditatie van opleidingen, dat de NVAO, als zelfstandig bestuursorgaan, verricht. De kwaliteit van het onderwijs in het HBO is op orde en met  de accreditatie van de opleidingen wordt de kwaliteit van het proces niet- aflatend geborgd, aldus Karl Dittrich. Nederland kon weer gaan slapen.
Karl Dittrich bleef verder stil. In onze laatste bijdrage aan de discussie met Karl Dittrich hebben wij laten zien dat de kwaliteit helemaal niet geborgd kan worden via procesmeting en dat de NVAO bezig is met een hele dure bureaucratische  procesmeting, de accreditatie, waarbij de werkelijkheid door inhoudsloze managers via windowdressing wordt verborgen. Ten einde dit te laten lukken moeten de managers met hun ondersteuners een intimidatiebewind voeren naar docenten en studenten. Ook hierover bleef Karl Dittrich stil.

Nu het deksel van de beerpunt begint af te glijden, zie de uitzending van Een Vandaag van vrijdag 9 maart en maandagavond 12 maart, en zowel docenten als studenten aangeven dat er spookvakken worden gegeven, dat er cijfers worden uitgedeeld zonder dat er een docent aanwezig is geweest, dat docenten worden geïntimideerd door de managers om maar hogere cijfers te geven, dat mensen zonder noemenswaardige opleiding voor groepen worden gezet en dat meer dan 70% van de docenten aangeven dat de kwaliteit is gedaald, komen er toch enkele vragen op die Karl Dittrich en de NVAO op zijn minst aan zichzelf zouden moeten stellen. Toch blijft Karl Dittrich stil. Hoe komt het dat de NVAO  de kwaliteitsdaling via de accreditatie niet heeft gesignaleerd? Zij zijn er toch voor de borging. Hoe is het mogelijk dat tijdens de procesmeting  niet naar voren is gekomen dat er spookvakken zijn? Hoe komt het dat de NVAO geen signalen heeft ontvangen over de intimidatie van docenten en studenten door het management en de ondersteunende deskundigen? Of als ze die wel hadden waarom niets gedaan. Hoe komt het dat studenten anoniem iets moeten zeggen over hun beleving van de kwaliteit van het onderwijs?

De accreditatie zou toch zo’n mooi en transparant proces zijn. Hoe is het mogelijk dat de NVAO van dit alles niets gehoord of gezien heeft?   Karl Dittrich riep in zijn laatste bijdrage op tot het vrijuit spreken  (sic) van studenten en docenten. Hiermee duidelijk makend dat hij en zijn organisatie geheel losgezongen zijn van elke realiteit binnen de HBO’s .  Naar voren is gekomen dat onze kritiek op het functioneren van de NVAO geheel onderbouwd is en dat docenten en studenten ook aangeven dat het mis is met de kwaliteit van het onderwijs en de leiding binnen de instituten. Het zou  Karl Dittrich en de NVAO sieren om niet langer stil te blijven. De NVAO zou moeten afstappen van de geldverslindende procesbureaucratie,  weer geplaatst moeten worden onder OC&W en vervolgens overgaan op ex- post controle. Dat is goedkoop, snel en laat zien wat er daadwerkelijk gebeurt. Dan kunnen we spreken van een betrouwbare accreditatie.

Daarnaast kan de Tweede Kamer dan weer controleren of de borging ook goed wordt uitgevoerd. Daarnaast moet er ingegrepen worden in de nutteloze inhoudloze managerslagen met hun ondersteuners. Er moet weer kwaliteit worden geboden door goed opgeleide docenten waarbij er een minimum aan managers moet worden ingezet die ook daadwerkelijk vakinhoudelijke kwaliteiten combineren met leidinggevende kwaliteiten. De borging en controle hierop is eenvoudig en behoeft helemaal geen groot bureaucratisch apparaat en eindeloze ondersteuning door allerlei deskundigen.

De onderwijskwaliteit in het HBO zou snel verstrekt kunnen worden door minimum eisen te stellen, vanuit OC&W, ten aanzien van de vooropleiding van docenten. Bijvoorbeeld alle theoretische vakken moeten worden gegeven door iemand die ten minste een academische opleiding heeft. Er onstaat ook kwaliteitsversterking door het minimum aantal te geven lesuren vast te leggen en te controleren of ze daadwerkelijk gegeven worden. Hier zou de onderwijsmeter een rol kunnen spelen. Daarnaast zou er vanuit OC&W  minimum eisen aan de vakinhoudelijke vooropleiding van managers gesteld moeten worden. De rest van de verbeteringen moet komen van het vervangen van het perverse financieringssysteem door een ordentelijk systeem en het inzetten van de route naar schaalverkleining”.

Arnold Heertje
Anne Marie Oudemans
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK