Heertje zet kruistocht voort

Nieuws | de redactie
9 maart 2007 | Prof. Arnold Heertje houdt vol dat Fontys hogescholen “een instelling met de formele karakteristieken van een criminele organisatie” is. Reden is dat voorzitter Verbraak volgens hem “nalaat de belangen van het onderwijs en de studenten te behartigen.”

In een brief aan het Eindhovens Dagblad ontkent hij overigens Verbraak van antisemitisme te hebben beschuldigd en stelt: “In een brief van 27 december 2006, waarvan de inhoud bij de redactie bekend is, heb ik slechts laten zien dat een buitenlandse student ernstig is benadeeld door het misbruik maken van handtekeningen op een blanco papier en door intimiderende opmerkingen van medewerkers van de Hogeschool omtrent zijn joodse achtergrond.

Vervolgens heb ik de heer Verbraak als eindverantwoordelijke de suggestie gedaan met zijn student in overleg te treden over een oplossing van deze affaire. In plaats van het constructief opvatten van dit voorstel, heeft de heer Verbraak mij een brief op poten doen toekomen van zijn advocaat. Deze handelwiijze bevestigt de indruk dat de heer Verbraak aan het hoofd staat van een instelling met de formele karakteristieken van een criminele organisatie, omdat hij nalaat de belangen van het onderwijs en de studenten te behartigen. Die indruk kan hij wegnemen door op een volwassen manier met zijn studenten om te gaan.”

Verbraak reageerde al eerder op deze aantijgingen en zei tegen ScienceGuide onder meer: “Het lijkt nog het meest op een soort woedeaanval, want aan zijn column is geen waarheidsvinding of research vooraf gegaan, zo blijkt. Het is toch triest en ook beschadigend moet ik zeggen.” Na een herhaalde aanval op zijn hogeschool in deze zaak voegde hij daar aan toe: “Wat opvalt is dat hij in de persoonlijke aanval steeds mensen in het hart probeert te treffen. In no-time ben je opeens een antisemiet en daarbij blijft het niet. Je wordt crimineel genoemd onder aanhaling van verdraaide feiten. Zelfs de spookstudent wordt ons toegedicht, terwijl we die niet hadden. De docent wiskunde van de FLOT herinnert zich vast nog de gang van zaken rond de literatuurlijsten die door de boze professor werden vervormd zodat hij verder kon afgeven op het onderwijs.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK