Innovatieplatform: continuïteit in prioriteit

Nieuws | de redactie
16 maart 2007 | Het IP gaat door "in nieuwe stijl", maar de voortzetting kent veel oude stijl. IP-lid Douwe Breimer benadrukte in Rotterdam, dat premier Balkenende voorzitter blijft en ook de nieuwe ministers van EZ en OCW als vice zullen aanblijven in de vervolgopzet. Hij noemde dit "goed nieuws, want het onderstreept de continuïteit in de prioriteit die ook dit kabinet aan kennis en innovatie geeft." Het nieuwe IP-lid minister Plasterk liet in zijn bijdrage nieuwe, zelfkritische geluiden horen.

Hij erkende dat hij voorheen wel eens “kritiek had gegeven op het Innovatieplatform oude stijl.” maar nu moest hij toch erkennen dat het IP veel goeds heeft bereikt: “Het heeft kennis en innovatie stevig op de agenda gezet. Zo zeer dat deze nu een pijler onder het nieuwe kabinetsbeleid en het regeerakkoord zijn. Ook is daarbij dankzij het IP extra geld gekomen voor onderzoek. Het is dus goed dat er weer een komt, een Innovatieplatform in nieuwe stijl”. Over het beleid van het IP zei Plasterk bovendien dat “er al veel gebeurd is onder het vorige kabinet. Het technopartnerproject vind ik daarvan nog het belangrijkste.”

Ook wees hij op de verdere uitbreiding van de WBSO en de innovatievouchers voor het MKB naar aanleiding van het succes van die initiatieven van het IP. In dat verband was de minister kritisch over het bedrijfsleven, omdat dit weinig aandacht besteedt aan onderzoek voor de langere termijn. Nu er extra geld beschikbaar komt, “moet het ook van die kant komen, moeten ook de grote bdrijven wel de aandacht gaan geven aan R&D voor de lange termijn. Dat moeten ze nu wel gaan doen.”

EZ-minister Van der Hoeven was minder negatief. Zij riep de kennisinstellingen juist op “zilversmeden te worden. Want dan gaat u met valorisatie die kunst van het verzilveren echt de uwe maken. Met u als zilversmid gaan we op weg naar een nieuwe gouden eeuw.” UU-voorzitter Yvonne van Rooy had een nog scherpere metafoor: “Zilver wordt snel dof als je het niet regelmatig opoetst. Dus wij moeten veel meer uitdragen wat er aan succesvolle ontwikelingen op dit terrein zich voltrekt. We mogen die weleens meer oppoetsen, want de sjablonen van tien jaar geleden en ook nog uit de jaren zeventig blijven de discussies en beeldvorming maar domineren. Ten onrechte, te vaak, veel te veel nog. We moeten uitdragen wat we tegenwoordig hier doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK