Kabinet wil participatietop

Nieuws | de redactie
2 maart 2007 | Het kennisbeleid van de nieuwe regering is erop gericht, de participatie aan leren en werken te vergroten. Het terugdringen van schoolverzuim speelt daarbij een rol, evenals het stimuleren van leven lang leren. De sociale partners zijn bij het vergroten van de participatie nadrukkelijk in beeld. Afspraken daarover moeten gemaakt worden tijdens een participatietop:

“Het is van het grootste belang dat vrouwen, nieuwkomers, ouderen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten volledig kunnen en gaan participeren op de arbeidsmarkt. We willen iedereen een eerlijke kans op werk of deelname aan de samenleving geven. Dat vergt afspraken met sociale partners. Iedereen aan de slag. Dat is het oogmerk van de participatietop die het kabinet voor de zomer wil beleggen”, aldus Balkenende.

Tijdens de regeringsverklaring plaatste Balkenende het  ‘urgentieprogramma Randstad’ nadrukkelijk in het kader van het kennis – en innovatiebeleid van het nieuwe kabinet. De premier gaf daarmee aan, dat een beter woon-, werk- en leefklimaat in de Randstad cruciaal is voor de versterking van de Nederlandse kenniseconomie.

Balkenende: “De toekomst van Nederland is afhankelijk van kwaliteit, kennis en kunde. Laten we die dan ook ruim baan geven. In het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. Nederland heeft het in zich om in de wetenschap op wereldniveau mee te spelen. Ons land kan zich sterker onderscheiden als ondernemend innovatieland. Ook ons migratiebeleid moet mede in dienst staan van een innovatieve economie die de veranderingen van vandaag aankan. Daar wil het kabinet aan werken.

Ook start het kabinet een ‘urgentieprogramma Randstad’, met als doel: een beter woon-, werk- en leefklimaat in de Randstad. Een goede bereikbaarheid en sterke mainports spelen daarbij een belangrijke rol”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK