Lonen schieten omhoog in China en India

Nieuws | de redactie
14 maart 2007 | De reële lonen in China zullen komend jaar vier keer zo snel toenemen als in Nederland. Na China stijgen de salarissen in India en Oost- Europa het hardst. Voor Nederland wordt een beperkte salarisgroei van ongeveer twee procent verwacht. Dit blijkt uit het Global Pay Day rapport van Hay Group, waarin de salarisstijgingen voor 2007 in bijna zeventig landen voorspeld worden.


Hay Group maakt in het rapport een onderscheid tussen administratief personeel, professionals en senior managers. Voor iedere groep is in elk land de verwachte salarisstijging in 2007 berekend, voor en na aftrek van het nationale inflatiepercentage. Nederland staat op de 27ste plaats wat betreft de stijging van de reële lonen van professionals en senior managers. Binnen administratief personeel neemt Nederland de 25ste plek in. Na een jarenlange daling van de collectieve salarisverhoging door de wijzigingen in het sociale stelsel en de loonmatigingen, verwacht Hay
Group een stijging met 0,2 procent richting 1,8 procent in 2007.

Deze stijging wordt deels verklaard door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De reële stijging is naar verwachting het komend jaar vrijwel gelijk over de gehele linie rond de twee procent. Anne Branger, Manager Reward Information Services bij Hay Group: “Werknemers in Nederland en heel West- Europa hebben een hoger basissalarisniveau als startpunt en zullen er het komende jaar
slechts marginaal op vooruitgaan. Intussen zijn nieuwe economieën bezig om hun achterstand in te halen.”

Chinese en Indiase werknemers kunnen dit jaar in hun handen knijpen: de Chinezen gaan er in 2007 over de gehele linie acht à negen procent op vooruit, Indiërs zes à zeven procent. Dat de lonen in de lift zitten, heeft alles te maken met de snelle economische groei in deze regio’s, zegt Hay Group. De Verenigde Arabische Emiraten zijn de hekkensluiters van de lijst met onderzochte landen: daar dalen de reële lonen met bijna 2,5 procent. Ook dichter bij huis, in bijvoorbeeld Oostenrijk of Ierland, is de situatie niet zo rooskleurig. Hoewel hier wel salarisstijgingen worden verwacht, blijft er na inflatiecorrectie weinig over.

De snel stijgende salarissen in Oost-Europa zijn een afspiegeling van de economische ontwikkelingen in die regio. Terwijl de lonen voor arbeiders en administratieve krachten veel lager liggen dan in
West-Europa, liggen de beloningsniveaus van senior managers in West- en Oost-Europa veel dichter bij elkaar. Anne Branger: “Naar mate het verschil kleiner wordt, zal de koopkracht van senior managers in Oost- Europa als gevolg van de lage kosten van het levensonderhoud steeds verder stijgen ten opzichte van die van hun collega’s in het Westen. Deze groep is in Oost-Europa straks beter af dan in het Westen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK