Rechter geeft HAN grotendeels gelijk

Nieuws | de redactie
7 maart 2007 | OCW heeft voor een bedrag van €1,7 miljoen aan bekostigingsgeld ten onrechte teruggevorderd van de HAN, zo heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Het ging om een terugvordering naar aanleiding van het onderzoek van de commissie-Schutte naar 'hbo-fraude'. Het totale bedrag dat in geschil was bedroeg € 2,4 miljoen.  De HAN moet €7 ton aan het ministerie terugbetalen.

De HAN vindt de (voorlopige) afloop bevredigend.

Het bij de HAN te corrigeren bedrag van € 712.488 staat voor een terugvordering van teveel ontvangen bekostiging voor 187 studenten. “Dit te corrigeren bedrag betreft casuïstiek waar de HAN op grond van formele (inschrijvings) criteria, die strak(ker) en verscherpt worden uitgelegd, ten onrechte bekostiging zou hebben ontvangen. Vastgesteld is dat in alle gevallen sprake was van onderwijs aan de studenten. Naar nu geconcludeerd moet worden, reëel onderwijs waarvoor de HAN achteraf bezien geen bekostiging ontvangt. Met “fraude” heeft dit niets van doen: er is aan een aantal formele inschrijvingscriteria helaas niet (tijdig) voldaan in de scherpere uitleg die aan die regels is gegeven”, zo laat het CvB in een schriftelijke verklaring weten.

De rechterlijke uitspraak volgt op het definitieve oordeel van de Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap (Commissie Schutte) van 1 april 2004 inzake het bekostigingsonderzoek bij de HAN. Het oordeel luidde dat de HAN over de periode 1996 – 2002 in bovengenoemde gevallen voor ruim € 2.5 miljoen onregelmatig zou hebben gehandeld. DE HAN ging daartegen in beroep, omdat het commissieoordeel in strijd was met de bevindingen van de eerste onderzoeksaccountants die in maart 2004 al concludeerden dat de HAN correct had gehandeld. De Rechtbank Utrecht stelt de HAN dus nu grotendeels in het gelijk.

Nadere toelichting op de onderliggende casuïstiek bekostigingsonderzoek bij de HAN

De totale ‘Schutte-claim’ was € 2.531.638. Een deel ad. € 64.584 betrof een administratieve vergissing (zie hieronder 1.). Bleef in geschil € 2.467.054. De uitspraak van de Rechtbank Utrecht leert dat € 1.754.566 ten onrechte is teruggevorderd. Resteert bij de HAN te corrigeren een bedrag van € 712.488. Onderstaand (vereenvoudigd) de onderliggende casuïstiek.

1. De HAN zou studenten abusievelijk voor een verkeerde opleiding ingeschreven hebben

Het ging hier om de bekostigingsinschrijving van 54 studenten voor een te hoog profiel. Standpunt van de HAN was altijd dat alleen het verschil terugbetaald zou moeten worden (van € 64.584) en niet als “sanctie” de hele bekostiging. De rechtbank heeft de HAN hierin volledig in het gelijk gesteld. Effect: € 250.183 positief.

2. De HAN zou voor studentjaren collegegeld betaald hebben
Deze casus betrof  59 studenten die niet tijdig het collegegeld zelf betaald zouden hebben, meestal omdat ze dat bijvoorbeeld niet (tijdig) zelf konden. Totaal belang was: € 241.461.

De HAN had deze, vrijwel allemaal buitenlandse, studenten het collegegeld voorgeschoten. De HAN is in het gelijk gesteld voor de (19) studenten waarvoor aan alle formele (lenings) vereisten was voldaan (effect € 76.261 positief). De HAN is op basis van formele criteria in het ongelijk gesteld waar zij de collegegelden had voorgeschoten, maar er niet aan alle criteria voor formele leningsovereenkomsten was voldaan. Ook waar de leningen vervolgens door studenten wel aantoonbaar zijn terugbetaald is de bekostiging afgewezen, alleen dus op grond van het feit dat bij het voorschieten van het collegegeld niet aan alle formele (leningsovereenkomsten) eisen was voldaan (effect € 165.200 negatief).

3. De HAN zou voor studentjaren bekostiging ontvangen hebben terwijl deze studenten geen diplomadoelstelling hadden

Deze casus is op te splitsen in twee sub- casussen:

– Een deel betrof 341 masterstudenten die tevens initieel bacheloronderwijs volgden waarvoor bekostiging is ontvangen. Het belang was hier € 1.459.111.

De HAN is voor 254 studenten in het gelijk gesteld (effect € 1.089.583 positief) en voor 87 studenten in het ongelijk (effect € 369.528 negatief). Het verschil heeft te maken met het type vooropleiding van de student.

– Het andere deel betrof 122 studenten die slechts een deel van een studie hadden gevolgd. Het belang was hier € 516.299. De HAN is voor 81 studenten in het gelijk gesteld (effect € 338.539 positief). De HAN is in het ongelijk gesteld voor 41 studenten (effect € 177.760 negatief), omdat deze groep studenten een te korte periode een deel van de opleiding zou hebben gevolgd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK