Supercomputer Huygens in aantocht

Nieuws | de redactie
29 maart 2007 | NWO gaat de aanschaf van een nationale supercomputer steunen. Door deze subsidie kan het nationale centrum voor reken- en netwerkdiensten SARA een IBM Power-based systeem aanschaffen. De supercomputer behoort met 60.000 miljard berekeningen per seconde (60 Tflop/s) en 15.000 keer zoveel geheugen als een moderne PC (15 Tbytes) tot de top van Europa. Het moet onderzoekers de komende jaren weer in de gelegenheid stellen hoogwaardig en competitief onderzoek te verrichten op die gebieden waar grootschalig rekenen onontbeerlijk is.

De machine zal uiteindelijk een dikke drieduizend IBM next generation Power-processoren hebben. De aanschaf, het onderhoud en het gebruik over een periode van vijf jaar zullen naar verwachting in de orde van grootte van 30 miljoen euro kosten.

De hoeveelheid voor gebruikers beschikbare schijfruimte zal ongeveer 800 TBytes bedragen. De zeer hoge bandbreedte van en naar de machine verwerkt zeer efficiënt de meest belastende applicaties.
In Nederland zijn er enkele honderden gebruikers van geavanceerde computersystemen zoals supercomputers. Deze onderzoekers werken bijvoorbeeld aan klimaatonderzoek, materiaalonderzoek, biomoleculair onderzoek, stromingsdynamica, astronomie, medisch onderzoek en meer.

Al dit onderzoek, onder de naam Computational e-Science, wordt getypeerd door de complexiteit van de systemen die onderzocht worden. Daarnaast kan de ontoegankelijkheid van het onderzoeksveld voor directe experimenten een rol spelen, bijvoorbeeld omdat de systemen te groot (sterrenstelsels), te klein (electronen), te ongrijpbaar (klimaat) of praktisch onuitvoerbaar of onethisch zijn (simulatie van hartslag of botgroei).

Het systeem dat de naam HUYGENS zal krijgen, zal in twee etappes worden geleverd. Een Power5-gebaseerd deel wordt in de zomer van 2007 geplaatst, waarna het “next generation” Power-gedeelte medio 2008 komt. Voor meer informatie zie http://www.huygens.supercomputer.nl. De supercomputer zal een belangrijk onderdeel uitmaken van het Nederlandse en het Europese Research Grid, het nationale, respectievelijk het Europese ecosysteem voor computers, data en netwerk.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK