Werkgevers presenteren kwaliteitsagenda onderwijs

Nieuws | de redactie
14 maart 2007 | Leerlingen, studenten maar ook ondernemers hebben de laatste tijd veel klachten over de kwaliteit van het onderwijs en de hoeveelheid lesuren. Het nieuwe kabinet gaat een commissie in het leven geroepen om hier verbetering in aan te brengen. MKB-Nederland en VNO-NCW doen een voorzet voor het werk daarvan.

Leerlingen en studenten hebben recht op professioneel onderwijs dat in alle opzichten voldoet aan de kwaliteitseisen en aan het wettelijk gegarandeerd minimum aan onderwijstijd. Scholen hebben de belangrijke maatschappelijke opdracht om het maximale te halen uit hun talenten. Ook moeten ze voorzien in de vraag naar een goed opgeleide beroepsbevolking op alle niveaus en voor alle sectoren.

De kwaliteitsagenda van de werkgeversorganisaties behelst ondermeer:
-de beschikbare financiële middelen moeten vooral worden besteed aan zaken die het onderwijs zelf of de directe ondersteuning betreffen
-leraren moeten regelmatig de bereikte resultaten op leerlingenniveau toetsen
-de Cito of vergelijkbare eindtoets in het basisonderwijs moet ook aandacht geven aan technische aanleg en competenties
-leerlingen moeten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kiezen tussen een theoriegerichte of praktijkgerichte route
-het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs moeten hun eigen profiel behouden
-het middelbaar en hoger beroepsonderwijs moeten de aandacht voor meer algemene competenties niet ten koste laten gaan van het opdoen van vakkennis.

kwaliteitsagenda onderwijs.pdf


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK