Competentiegericht leren in discussie

Nieuws | de redactie
5 april 2007 | Competentiegericht onderwijs, ook wel 'nieuw leren' genoemd, levert een hoop discussie. In hun boek Daar vraag je me wat  stellen Kees de Jong en Tony Andrioli dat niet het competentiegericht onderwijs zelf, maar de organisatie ervan in de praktijk vaak tot problemen leidt. Het boek wil antwoord geven op de vraag hoe competentiegericht leren kan worden gecombineerd met vraagsturing.

Ook geeft het boek concrete tips voor de invoering van deze wijze van leren en de consequenties daarvan voor bijvoorbeeld roostering en planning, en dit zonder hoogdravende theoretische beschouwingen te geven, maar met een praktisch oog op de dagelijkse onderwijspraktijk. De auteurs hebben het vanuit eigen ervaring geschreven, bij de Academie voor ICT & Media van De Haagse Hogeschool. Daar werd in september 2003 gestart met de invoering van competentiegericht onderwijs en een jaar later met de ontwikkeling van vraagsturing daarbinnen.  

Op 19 april wordt Daar vraag je wat officieel gepresenteerd tijdens een gelijknamige symposium. aan de HHS. Docenten en onderwijskundigen uit het hele land wisselen tijdens dit symposium ervaringen uit op het gebied van competentiegericht onderwijs in combinatie met vraagsturing. Er zijn verschillende workshops over onder andere digitaal portfolio en de ontwikkeling van zelfregie bij de student.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK