Een bindend doceeradvies

Nieuws | de redactie
6 april 2007 | Slechte docenten moeten tijdelijk een collegeverbod krijgen, vindt studentenfractie Sam (UvT). Naast dit bindend doceeradvies (bda) moeten goede docenten juist beloond worden. Dit schrijft het Tilburgse universiteitsblad Univers.Dit stelt Sam in het voorstel dat ze in de universiteitsraad van 29 maart heeft overhandigd aan het college van bestuur. Het bindend doceeradvies (bda) is de tegenhanger van het bindend studieadvies (bsa) voor eerstejaarsstudenten. Net als het bsa heeft het bda direct consequenties: wie onder de maat presteert, wordt bestraft. Die straf is bij het bda wel milder: docenten worden niet weggestuurd, maar mogen tijdelijk geen colleges meer geven. Als een docent zich ‘aantoonbaar’ heeft verbeterd, bijvoorbeeld via cursussen, kan de collegestop worden opgeheven. Op de Universiteit Twente wordt al geëxperimenteerd met deze vorm van docentbeoordeling.

De kwaliteit van een docent wil Sam vooral aflezen uit cursusevaluaties. Wanneer die structureel negatief uitpakken, is het tijd voor een bda. Docenten die constant hoog scoren in de evaluaties moeten juist extra beloond worden. Daarom vraagt Sam om speciale carrièrepaden voor excellente docenten. Die paden zijn er al op de Universiteit Utrecht. Daar bestaat ook een intensief tutorsysteem voor beginnende docenten. “Dat zien wij hier ook graag”, zegt Sam-lid Michiel Tilburgs.

De studentenfractie Front vindt het een goed initiatief van Sam. Maar tekent daar wel bij aan dat men voorzichtig om moet gaan met cursusevaluaties. Kristian van Bockel: “Als de cursusevaluaties de norm worden, bestaat het gevaar dat verkeerde zaken veel gewicht krijgen. Zo oordelen studenten in de regel veel positiever over makkelijke en populaire cursussen dan over de minder favoriete hoorcolleges en inhoudelijk lastigere programma’s als statistiek.”

Zie ook: Het bindend doceeradvies


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK