Fascinatie student verdient meer ruimte

Nieuws | de redactie
27 april 2007 | Er moet in Delft meer ruimte komen voor fascinatie en eigen initiatieven van studenten. "Ik mis het vakmanschap. De praktische kant, de functionaliteit moet sterker op de voorgrond komen, ook in het onderwijs. Architectuur mag wat mij betreft geen kwestie van behelpen zijn." Daarom is het belangrijk dat zij, vooral door debat, hun maatschappelijk inzicht versterken. Dat stelt voormalig Rijksbouwmeester prof.ir. Wytze Patijn vandaag in zijn intreerede als hoogleraar aan de TU Delft.

‘We leiden hier de mensen op die straks de gebouwen van Nederland zullen ontwerpen. Ik vind het belangrijk dat die mensen een scherp maatschappelijk inzicht hebben, dat ze weten wat er in de samenleving speelt’, stelt Wytze Patijn, decaan van de faculteit Bouwkunde  in zijn intreerede. Om die goede maatschappelijke oriëntatie te stimuleren, is vooral het voeren van debatten over actuele onderwerpen als ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing en duurzaamheid essentieel, vindt hij. Deze onderwerpen zouden in het Bouwkunde-onderwijs meer zichtbaar moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van workshops met bekende architecten en inspirerende leermeesters.

Verder moet het onderwijs minder individueel gericht worden en moet er meer ruimte komen voor de fascinaties van de studenten zelf. Deze moeten zelf onderwerpen kunnen aandragen, ook als die wat excentriek zijn. ‘Een goed bericht is dat onze studenten zelf meer op zoek zijn naar maatschappelijke binding. Ik hoor dat bijvoorbeeld via de Studentenraad. Wat dat betreft, is er een duidelijk verschil met pakweg vijftien geleden, toen ik hier ook doceerde. De huidige generatie studenten is duidelijk meer maatschappelijk betrokken.’

Patijn pleit daarom voor een sterkere waardering van het echte vakmanschap en professionaliteit in de architectuur. “De architectuur van dit moment kenmerkt zich door een zekere oppervlakkigheid, die zich vooral uit in het maken van ‘concepten’. Maar in concepten kun je niet wonen; ze richten zich niet in detail op zaken als functionaliteit, gebruik en techniek.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK