Internationaal keurmerk voor Onderwijsinspectie

Nieuws | de redactie
18 april 2007 | Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt vandaag het certificaat in ontvangst waaruit blijkt dat de Inspectie van het Onderwijs voldoet aan de internationale kwaliteitsnorm voor het uitvoeren van inspecties. Dit betekent dat: ‘belanghebbenden een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben’ in het werk van de onderwijsinspectie. Zij is de eerste toezichthouder aan wie dit keurmerk voor de volle breedte van haar Nederlandse activiteiten is toegekend.De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van scholen in Nederland. Om de kwaliteit van deze oordelen te laten beoordelen, heeft de inspectie aan de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) gevraagd haar processen onder de loep te nemen. De RvA besloot op 28 maart 2007 dat de Inspectie van het Onderwijs voldoet aan de internationale norm voor inspecties (ISO 17020). De onderwijsinspectie ziet met deze accreditatie de onafhankelijkheid, deskundigheid en transparantie van haar werk bevestigd.

Het kwaliteitssysteem van de onderwijsinspectie is volledig webbased en voor elke inspectiemedewerker beschikbaar op de interne website. Het systeem omvat alle werkprocessen met de bijbehorende instrumenten en biedt bovendien inzicht in alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Door de dynamische benadering worden de processen en instrumenten in het systeem voortdurend verbeterd en vernieuwd, zodat het geheel actueel blijft. Om te bezien of het kwaliteitssysteem blijft voldoen aan de norm, voert de Raad voor Accreditatie jaarlijks een controle uit. Na vier jaar volgt een herbeoordeling.

De Inspectie van het Onderwijs is trots op het behalen van dit internationale kwaliteitskeurmerk en blijft investeren in haar kwaliteitszorg. De inspectie verwacht immers van scholen ook dat ze blijven investeren in hun kwaliteit, zodat leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.

Noot voor de redactie ISO 17020 is een internationale kwaliteitsnorm die speciaal is gericht op inspectie-instellingen. Instellingen die voldoen aan deze norm beschikken over de vereiste bekwaamheid om onafhankelijke en deskundige inspecties uit te voeren.

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de nationale accreditatie- instelling in het publieke domein. De RvA beoordeelt of instellingen aan internationale (ISO/IEC) en Europese (EN) normen voldoen. De werkwijze van de RvA wordt periodiek gecontroleerd door internationale zusteraccreditatie-instellingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK