IP: Meer innovatie in publieke voorzieningen

Nieuws | de redactie
23 april 2007 | Het Innovatieplatform gaat zich de komende jaren meer richten op het bevorderen van ondernemerschap en op de realisatie van innovatie in publieke voorzieningen. Dit heeft IP- voorzitter Balkenende laten weten bij de bekendmaking van de nieuwe samenstelling van het Innovatieplatform:“Het IP zal in de komende periode tot taak krijgen de voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leggen en de visie te ontwikkelen die nodig zijn om een impuls te geven aan de innovatie en ondernemerschap in Nederland als motor van de productiviteitsgroei en de economische ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de terreinen zorg, energie en waterbeheer. Voorts draagt het IP bij aan een lange termijn strategie voor innovatie en ondernemerschap door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs. Innovatie in onderwijs, zorg, energie en andere publieke voorzieningen krijgen hierin eveneens een plaats.

Het IP zal in de volgende periode dus voor een deel zijn taak van de vorige periode voortzetten, maar krijgt dus ook nieuwe taken: ondernemerschap bevorderen en meer innovatie in publieke voorzieningen realiseren. In zijn vorige periode heeft het IP naast diverse rapporten ook steeds meer concrete acties gerealiseerd, van grootschalige events tot prikkelende bezoeken aan de regio. Deze praktische aanpak zal in de volgende periode worden voortgezet.

Het IP zal in de komende periode bestaan uit sleutelspelers die de rol als katalysator en cultuurveranderaar op de ingezette terreinen kunnen doorzetten, die het functioneren van kennis- en innovatiesysteem kritisch tegen het licht kunnen houden en die voor doorbraken kunnen zorgen bij ondernemerschap en bij innovatie op maatschappelijke terreinen als onderwijs, zorg, energie en waterbeheer. Door zijn samenstelling zal het IP zijn rol als inspirator, ijsbreker en aanjager optimaal moeten kunnen vervullen”.

In het nieuwe Innovatieplatform schuiven onder meer Robbert Dijkgraaf, Piet Borst en Hans de Boer aan.  Vanuit het HO heeft het kabinet twee vliegen in een hbo/wo klap willen slaan. 

VU/Windesheim chef René Smit is als enige collegevoorzittter erbij. Smit leidde de commissie die voor lijsttrekker Balkenende het CDA-program opstelde. Philips-baas Kleisterlee en SER-voorzitter Rinnooy Kan blijven voor een tweede periode, zoals ScienceGuide al eerder meldde.

De volledige samenstelling van het IP 2.0 is naast de drie bewindslieden van AZ, OCW en EZ:

De heer drs. J. de Boer (Governance Support)

De heer prof. P. Borst, (Nederlands Kankerinstituut)

De heer prof. dr. R.H. Dijkgraaf (Universiteit van Amsterdam)

De heer ir. W. Draijer (McKinsey/STT)

Mevrouw prof. dr. S.J.M.H.Hulscher (Universiteit Twente)

De heer ir. G.J. Kleisterlee (Philips)

De heer drs F. Sijbesma (DSM)

De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan (SER)

Mevrouw mr M.J. Oudeman MBA (Corus)

De heer drs. R.M. Smit (Vrije Universiteit/Christelijke Hogeschool Windesheim)

De heer drs. C.A.M. Tetteroo (ROC Eindhoven)

Mevrouw M. Usta (Colourful People)

De heer S.E. Verhart (Media Republic)

Mevrouw drs. C. Zuiderwijk (Tergooi ziekenhuizen)
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK