‘Kabinet moet doorpakken’

Nieuws | de redactie
12 april 2007 | Investeringen dragen pas vrucht na jaren. Dat vergt finan­ciering en personeelsbeleid met een lange tijdshorizon voor het hoger onderwijs en in het bijzonder de eerste geldstroom. De afgelopen jaren zijn enkel incidentele midde­len daar bij gekomen, zo stelt de AWT.

Nederland moet de komende jaren vooral investeren in het vrije onderzoek aan universiteiten. Ook is het zaak gericht te investeren in sterke clusters van bedrijven. Volgens de AWT zijn dit twee stappen waar de nieuwe bewindslieden concreet moeten “door­pakken.”

De raad meent dat het coalitieakkoord veel perspectief biedt maar dat het aan­ge­scherpt en aangevuld kan worden. Joop Sistermans, voorzitter van de AWT: “De regering zal het brede funda­ment èn het investeren in excellentie moeten verstevigen. Dus, versterk de eerste geldstroom voor uni­versi­teiten, zodat stabiliteit in onderzoek en ontwikkeling gegarandeerd is. Èn zet de sleutelgebiedenaanpak door. Trek daarin niet alleen meer geld uit voor onderzoek, maar onder­steun de hele innovatiecyclus.”

Goed kennisbeleid kent een balans tussen breedte en focus, zeker in een klein land als Nederland. Wij hebben specialisatie in economisch en weten­schappelijk opzicht nodig. We kunnen namelijk niet overal steengoed in zijn. Dat vereist een stevig en breed fundament. Maar ook excellentie op een aantal gebieden, om interessant te blijven als vestigingsplaats voor topwetenschappers en bedrijven.
Onderzoek moet rijpen. Investeringen dragen pas vrucht na jaren. Dat vergt finan­ciering en personeelsbeleid met een lange tijdshorizon. De afgelopen jaren heeft Nederland verzuimd op dit gebied te investeren. Er zijn enkel incidentele midde­len bijgekomen. Wanneer we het onderzoek zo door blijven financieren, zal het bestel uit balans raken. Willen we dat Nederland op onderzoeksgebied blijft uit­blinken, dan heeft de overheid een inhaalslag te maken. Joop Sistermans: “De Kennis Investerings Agenda van het Innovatieplatform is hiervoor de ideale leidraad.”


In de afgelopen periode hebben zich sleutelgebieden gevormd; clusters van bedrij­ven in de Creatieve industrie, Flowers & Food, High-tech Systemen en Materialen, Water, Chemie, en Pensioenen & Verzekeringen. De regering moet dit beleid nu doorzetten en verduurzamen. Meer middelen beschikbaar stellen, prioriteiten stellen en samenwerken – met bedrijven en kennisinstellingen – aan een gedeelde visie op de toekomst. In zijn advies doet de AWT nog meer aanbevelingen. Niet alleen aan de ministers van EZ en OCW, ook aan het Innovatieplatform en de andere ministers. Bijvoor­beeld: ‘Zet Nederland op de kaart van de Europese onderzoeksruimte’, ‘Verbeter de doorstroming van kennis naar het MKB en naar de eigen departementen’, ‘Verbeter de sturing van kennisinstellingen’ of ‘Bevorder de mobiliteit van onderzoekers’.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK