Plasterk gaat ‘spookvakken’ na

Nieuws | de redactie
10 april 2007 | Het geven van studiepunten voor niet verrichte onderwijsprestaties of zogeheten ‘spookvakken’ is volgens minister Plasterk in strijd met de wet. In antwoord op SP’er Jasper van Dijk zegt hij daarover onder meer: “Volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) moet er een verband zijn tussen de verleende studiepunten en de studielast.

Verder bepaalt de WHW dat een tentamen een onderzoek omvat naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, maar ook de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Omdat in het hoger onderwijs het examen meestal een verzameling van met goed gevolg afgelegde tentamens vormt, is een getuigschrift het bewijs dat alle tentamens met goed gevolg zijn afgelegd of dat na een onderzoek vrijstelling isverleend van het afleggen van één of meerdere tentamens. Het verstrekken van eengetuigschrift zonder dat door de student voor alle tentamens een inspanning isverricht en zonder dat in het kader van een tentamen een onderzoek naar en eenbeoordeling van kennis, inzicht en vaardigheden heeft plaatsgevonden, is dan ook instrijd met de wet.”

De minister laat de inspectie daarom signalen op dit punt onderzoeken en heeft haar “verzocht hiernaar een verkennend onderzoek uit te voeren en mij vóór de zomer over de uitkomsten te rapporteren.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK