Plasterk ontgroend

Nieuws | de redactie
11 april 2007 | De minister van OCW moet zich niet "laten verleiden tot kleine oplossingen" is het advies van partijgenote Mariët Hamer in de Tweede Kamer. Tegen ScienceGuide werd uit het parlement gemeld, dat de discussie over de vakantiedagen van onderwijsmensen 'een prima ontgroening voor Plasterk' is. GroenLinkser Tofik Dibi begon met vragen over de werkdruk van docenten en kreeg de minister aan de praat over de lange vakanties die het onderwijs zou genieten.

De Kamerspecialisten en de vakorganisaties waren ontstemd,want een commissie van deskundigen zou dit onderwerp nu juistmoeten gaan objectiveren en feitelijk analyseren. Ook “ligt dithelemaal niet op het bordje” van OCW, aangezien de werktaak en-inzet van docenten een zaak van de instellingen en de socialepartners is, zo herinnerde regeringsfractie CDA de minister.

Plasterks voorganger Ritzen had op dit punt zijn partijgenoot algewaarschuwd. ScienceGuide tekende eerderop: ‘Wat Plasterk beter zou moeten doen dan Ritzen zelf destijds ishet opbouwen van “een verstandhouding met de woordvoerders” in hetparlement. “Ik heb dat niet gedaan, drie maanden lang niet. Terwijlde Kamer toch altijd de neiging heeft iemand te ontgroenen.” Hetleidde ertoe dat de Kamer minder ontvankelijk was voor de analysesen betogen van minister Ritzen, zo geeft hij aan. De Kamerledenzeiden tegen hem: “We komen niet om naar u te luisteren, maar om uiets te vertellen. Ik werd ‘de professor’genoemd”. ‘Vakbondsvoorzitter Marleen Barth meldde dat zij hetonverstandig vond, dat de minister halverwege de 100 dagen nog nietmet de vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel gesproken had,te meer nu dit punt zo onverhoeds op de agenda wasgekomen.  «
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK