Verwarring over nieuwe wet HO

Nieuws | de redactie
20 april 2007 | De nieuwe bekostiging van het hoger onderwijs en de nieuwe wet die het regeerakkoord aankondigt zijn nog volstrekt onhelder. Minister Plasterk heeft een uitwerking van de medewerkers van zijn ministerie “in de prullenbak gemikt”, verneemt ScienceGuide. Daarmee is de verwarring over het aanstaande HO-beleid verder toegenomen, aangezien de minister vervolgens aan deskundigen van buiten OCW om voorstellen voor een financieringssystematiek heeft gevraagd.

De experts op dit terrein bij de koepelorganisaties kregen van Plasterk echter verscheidene, niet volstrekt consistente aanwijzingen en randvoorwaarden mee voor de ontwikkeling van een alternatieve opzet. Bij het nadere checken van de informatie en denklijnen  ten departemente ontstond veel bestuurlijke ruis. Deze ontwikkeling brengt in de ambtelijke organisatie van OCW grote onrust en verwarring te weeg over de inhoud en oogmerken van de voorziene wetgeving.

Na de ‘hbo-fraude’ is namelijk intussen bijna 7 jaar gepasseerd, waarin achtereenvolgende bewindslieden met gedachten en voorstellen kwamen om een effectiver en minder bureacratisch bekostigingssysteem voor het HO in te voeren, dat tevens rekening houdt met de lessen uit die ‘hbo-fraude’ en het werk van de commisssie-Schutte. Geen van die aanzetten tot beter beleid zijn feitelijk gerealiseerd. Dat geldt ook voor de door Plasterk inmiddels ingetrokken opzet met de leerrechten van staatssecretaris Rutte.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK