Vrouwenopvang en huiselijk geweld

Nieuws | de redactie
12 april 2007 | Valkenhorst in Breda is een centrum voor opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen en de aanpak van huiselijk geweld. Zij heeft de ambitie om haar praktijk te toetsen, de kwaliteit vast te stellen en te verbeteren door middel van onderzoek, methodiekontwikkeling en innovatie. Hiervoor heeft Valkenhorst een bijzonder lectoraat opgericht ‘Vrouwenopvang en huiselijk geweld’ aan Avans Hogeschool in Breda. Psycholoog Sietske Dijkstra gaat als lector nader onderzoek doen.
Professionalisering vrouwenopvang

Valkenhorst biedt residentiële opvang en intensieve begeleiding als ook ambulante zorg, aan vrouwen en kinderen die te maken hebben (gehad) met geweld in huiselijke sfeer of andere multiproblematiek waardoor de gezinssituatie ernstig verstoord is geraakt of dreigt te raken. Er is speciale aandacht voor systeemgericht werken en voor het kind als individu. Valkenhorst telt ongeveer 110 medewerkers. Er zijn 94 residentiële plaatsen en vijf semi-residentiële plaatsen en een team van ambulante medewerkers die cliënten in de thuissituatie begeleiden. Valkenhorst

heeft tevens erkenning als AWBZ instelling en Jeugdzorginstelling.

De leerstoel bestrijkt een gebied met ruime onderzoeksmogelijkheden, aangezien

binnen de vrouwenopvang een aantal complexe vraagstukken aan te wijzen zijn die tot op heden amper onderzocht zijn en waarop in de zin van concrete interventies nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen antwoorden zijn gevonden.

Het primaire doel van de leerstoel is te komen tot een bundeling, verbreding en ontwikkeling van de kennis en expertise binnen de vrouwenopvang en specifiek binnen Valkenhorst. Hiermee moeten wetenschappelijke en/of ‘evidence-based’ antwoorden komen op aanwijsbare vraagstukken binnen de vrouwenopvang, toepasbare nieuwe inzichten ontstaan en de effecten hiervan worden vertaald naar de directe praktijk binnen de vrouwenopvang, bij de aanpak van huiselijk geweld en de inhoud van het hbo-onderwijs.

Samenwerking

Stichting Steunfonds F.I.O.M. Valkenhorst ondersteunt het lectoraat financieel en medewerkers van Valkenhorst leveren inhoudelijk expertise en kunnen worden ingezet om deelonderzoeken uit te voeren.

Avans Hogeschool levert een belangrijke bijdrage aan het lectoraat door deze facilitair te ondersteunen en medewerkers van Avans leveren inhoudelijk expertise en kunnen worden ingezet om deelonderzoeken uit te voeren. Zorgverzekeraar OZ en detacheringbureau TMOP dragen financieel en op onderdelen inhoudelijk bij aan het lectoraat.

Lector

Dr. Sietske Dijkstra is psycholoog en heeft al ruim 20 jaar expertise in geweld binnen relaties. Ze promoveerde aan de Universiteit van Utrecht en leidt sinds 1998 haar eigen bedrijf. Ze verzorgt scholing, onderzoek en advies bij o.a. Bureaus Jeugd Zorg, opvanginstellingen voor mishandelde vrouwen en hun kinderen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), ggd, jeugdhulpverlening en onderzoeksinstellingen.

Onlangs verscheen van haar hand het boek ‘Geweld en veerkracht in gezinnen. Over posities, professionals en preventie van overdracht’. Het boek geeft een blikverruimend kader over de problematiek bij huiselijk geweld.

Een kenniskring gaat de lector inhoudelijk steunen. Hierin participeren deskundigen uit Valkenhorst en Avans Hogeschool.

Installatie

Op dinsdag 17 april as. vindt de installatie plaats van het lectoraat aan Avans Hogeschool in Breda.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK