Borging van werkplekleren uitgediept

Nieuws | de redactie
29 mei 2007 | Het borgen van de kwaliteit van lerarenopleidingen wordt complexer door veranderingen in de praktijkinput. Door het leren op de werkplek ontstaat een nieuwe dynamiek binnen de instelling: leren, werken, opleiden en professionaliseren komen als functies in de school bij elkaar. Juist vanwege het bijzondere karakter van deze opleidingsvariant en het belang en de verantwoordelijkheid van de lerarenopleidingen en scholen daarbij, is het nodig om de kwaliteitsborging van het opleiden in de school zo zorgvuldig mogelijk uit te werken, zo stelt de NVAO.


De publicatie Opleiden in de school: kwaliteitsborging en toezicht van de Inspectie en NVAO wil een handreiking bieden aan hun voorbereiding op de komende visitatie. Zij moeten terwille van accreditatie in hun zelfrapport aandacht besteden aan de verschillende opleidingstrajecten. Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen leiden echter steeds vaker onderwijspersoneel op in de school of instelling. Veel instellingen zien opleiden in de school als een kansrijke ontwikkeling waar zij graag mee verder willen.

Het ministerie van OCW heeft met de Inspectie en de NVAO overleg gevoerd over het zeker stellen van de kwaliteit van werkplekleren. Op verzoek van de minister van OCW voeren de Inspectie en de NVAO een gezamenlijk onderzoek uit naar de kwaliteitsborging van opleiden in de school. Voor de Inspectie ligt daarbij het zwaartepunt bij de kwaliteit van de lessen die scholieren in de opleidingsscholen krijgen, voor de NVAO bij de kwaliteitsborging door de verantwoordelijke hogescholen.
De Inspectie en de NVAO zullen de onderzoeksresultaten in drie publicaties beschrijven, parallel lopend aan drie onderzoeksfasen: studie over de kwaliteitsborging, beschrijving van de kwaliteitsborging in de praktijk en advisering aan de minister van OCW over de inrichting van een adequaat toezicht op opleiden in de school.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK