Delft gooit studiemateriaal open

Nieuws | de redactie
22 mei 2007 | De TU Delft wil op termijn al haar onderwijsmateriaal, zoals dictaten, boeken, toetsen en video-opnames, gratis digitaal beschikbaar stellen. Er is een start gemaakt met de pilot-fase, gericht op het onderwijsmateriaal op masterniveau van de vakgebieden Offshore Engineering, Drinkwatervoorziening en Micro-elektronica.

 De verwachting is dat in juni het eerste onderwijsmateriaal wereldwijd beschikbaar kan worden gesteld via hun website.Vanaf september 2007 tot en met februari 2008 volgen aanvullende pilots. Het openstellen van het Delftse lesmateriaal gebeurt in het project Delft Open Educational Resources (Delft OpenER). Met onderwijsmateriaal bedoelt de TU Delft in dit verband niet alleen dictaten en boeken, maar ook bijvoorbeeld (oude) toetsen en video-opnames. De universiteit speelt met het besluit in op een trend. Eerder maakte onder meer MIT (Massachusetts Institute of Technology) zijn onderwijsmateriaal digitaal toegankelijk.

“De TU Delft wil met het beschikbaar stellen van haar onderwijsmateriaal bijdragen aan een klimaat van open kennisorganisaties die opereren in wereldwijde netwerken”, vertelt prof. Jacob Fokkema, rector magnificus van de TU Delft. “Door het materiaal openbaar te maken bevorder je de uitwisseling van informatie. Je laat zien hoe veel je als TU Delft te bieden hebt.” Dat betekent niet dat men aan de hand van de openbare informatie straks thuis voor ingenieur kan studeren en een diploma kan halen. Het contact met de docent, practica en dergelijke maken evenzeer deel uit van de opleiding. Voor begeleiding en tentamineren moet men nog steeds bij de universiteit zijn.

Doelgroepen van het OpenER-project zijn onder meer wetenschappers van buiten de TU Delft, potentiële studenten en ’life long learners’, oud-studenten die willen blijven leren. Peter de Moel, projectleider van het pilot-project en docent Drinkwater bij de faculteit Civiele Techniek merkt op: “Bij waterleidingbedrijven en waterschappen werken veel mensen met een HBO-opleiding en een aantal jaren werkervaring binnen het bedrijf. Voor deze groep bieden wij een deeltijd masteropleiding Watermanagement aan. Met de Open Educational Resources kunnen deze mensen beter zien wat er in Delft wordt onderwezen en zich, nog voordat ze zich daadwerkelijk als student inschrijven, in de stof verdiepen. Daardoor wordt de drempel lager, zijn de studenten beter voorbereid, en wordt de opleiding derhalve efficiënter. Delft OpenER verbetert de informatie-uitwisseling met deze bedrijven, die niet alleen onze klanten zijn voor onderwijs en onderzoek, maar ook de werkomgeving van de afgestudeerden en ons werkterrein voor studie- en afstudeerprojecten.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK