Een leerstoel voor publiek-private financiering

Nieuws | de redactie
8 mei 2007 | Cor van Montfort wordt per 1 mei 2007 benoemd als bijzonder hoogleraar Goed bestuur bij publiek-private arrangementen aan de Universiteit van Tilburg. Hij gaat onderzoek doen naar de evaluatie van publiek-private samenwerking en naar goed bestuur bij deze constructies. De leerstoel aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid wordt mede gefinancierd door de Algemene Rekenkamer, waar Van Montfort tegelijkertijd projectleider is.Wanneer zijn marktactiviteiten door publieke instellingen zinvol? Voor wie zijn allianties tussen ziekenhuizen, privé-klinieken en verzekeraars wenselijk? Houden bestuurders de publieke belangen wel voldoende in de gaten bij publiek-private samenwerking? Vragen als deze staan centraal in het onderzoek dat Cor van Montfort gaat uitvoeren als hoogleraar in Tilburg. Over het functioneren van publiek-private arrangementen is namelijk nog maar weinig bekend, mede omdat onduidelijk is waaraan succes en falen kunnen worden afgemeten. Tegelijkertijd worden publieke taken steeds vaker door mengvormen van publieke en private organisaties uitgevoerd. Denk maar aan woon-zorg-onderwijscombinaties, publieke organisaties die marktactiviteiten ontplooien, publiek- private samenwerking in bijvoorbeeld de infrastructuur (HSL, Betuwelijn, stationsgebieden) of in beleidsketens als veiligheid en strafrecht. Elke vorm van samenwerking brengt weer andere kansen en risico’s met zich mee.

De centrale vragen van de leeropdracht van Van Montfort zijn wat nu eigenlijk goed bestuur is bij deze constructies en welke eisen moeten worden gesteld aan de evaluatie ervan. Met de antwoorden daarop kunnen de verschuivingen tussen staat, markt en middenveld beter worden geduid. Daarnaast zullen de nieuwe inzichten bijdragen aan verbetering van de publiek-private samenwerking.

De Algemene Rekenkamer draagt bij aan de financiering van de leerstoel aan de Universiteit van Tilburg om beter zicht te krijgen op de besteding van publieke middelen bij publiek-private arrangementen en om wetenschappelijk onderzoek op dit terrein te stimuleren. Daarnaast sluit de leerstoel aan bij de onderzoeksstrategie van de Rekenkamer om goed openbaar bestuur te stimuleren. Er komt ook een aio-plaats op dit terrein.

De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, waar de leerstoel voor vijf jaar is ondergebracht, heeft een traditie opgebouwd met onderzoek naar vormen van publiek-private arrangementen. Door middel van de aanstelling van Van Montfort willen de TSPB en de Algemene Rekenkamer meer kennis uitwisselen.

Prof. dr. C.J. van Montfort (1961, Schaesberg) studeerde politicologie in Nijmegen en promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Utrecht op bestuurlijke vernieuwing. Sindsdien is hij als onderzoeker en projectleider werkzaam bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag. Hij zal één dag in de week aan de Universiteit van Tilburg gaan werken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK