Een slanker Europa is een stap vooruit

Nieuws | de redactie
8 mei 2007 | Het Europese beleid van de nieuwe regering is volgens de SP “een stap vooruit”. Kamerlid Jasper van Dijk: “Door te kiezen voor een slanker Europa, heeft de regering geluisterd naar de SP”. Jasper van Dijk trad op in het Coolpoliticsdebat over Europa in Maastricht. MTV zendt dit uit op 19, 20 en 21 mei. Voordat hij in de Tweede Kamer kwam, werkte hij zelf een jaar in het Europese Parlement. Daar zag Jasper van Dijk vooral hoe het niet moest: “Ik vond het leerzaam en mooi, om samen te werken met mensen uit zoveel landen. Maar ik heb wel gezien dat de werking van het Europese Parlement bedroevend is. Momenteel kent het Europese Parlement 785 leden uit 27 landen, die samen 20 talen spreken. Dat leidt er bijvoorbeeld toe, dat een grap in het Nederlands tijdens een debat bij anderstaligen op verschillende momenten binnenkomt, zodat je verschillende lachgolven te zien krijgt – mits de grap goed wordt vertaald.

Natuurlijk is het goed dat ieder in zijn eigen taal kan spreken, maar als je in een debat ieder land en iedere partij aan het woord wilt laten, is er geen debat mogelijk. Zeker ook omdat de Eurocommissaris niet geïnterumpteerd mag worden. Ik heb mede om die reden wel eens gezegd dat de Europese democratie niet bestaat. Ook vind ik het jammer dat je niet op een Europeaan kunt stemmen. Dat ik alleen op iemand uit Nederland kan stemmen, en niet op een Italiaan bijvoorbeeld, vind ik tamelijk beperkend”.

Hoewel de SP bekend staat als eurosceptisch, geldt dat niet voor alle beleidsterreinen: “Op het gebied van milieu moeten er echt stevige afspraken gemaakt worden, liefst ook op wereldniveau, zie het Kyotoverdrag. Ook een gemeenschappelijk asielbeleid is zinvol, omdat je zo kunt voorkomen dat landen met elkaar gaan concurreren op strengheid. Aan de andere kant moet er wel ruimte zijn voor uitzonderingen, bijvoorbeeld een generaal pardon in Nederland”.

De SP houdt de regering graag aan haar slankere Europabeleid, zonder grondwet of superstaat. Maar als er dan toch wijzigingen komen in het Verdrag, dan is het “redelijk en logisch” daarover opnieuw een referendum te houden. Van Dijk: “Ik zal Verhagen precies op deze punten aanspreken”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK