Energy Delta Convention

Nieuws | de redactie
2 mei 2007 | Decentraal opgewekte energie wordt steeds belangrijker in onze mondiale energievoorziening, evenals aardgas als transitiebrandstof. Deze onderwerpen staan dan ook centraal tijdens de Energy Delta Convention van 19 tot 21 november 2007.Het Energy Delta Research Centre (EDReC) van de Rijksuniversiteit Groningen, Energy Valley en Energy Delta Institute (EDI) zullen samen de volgende editie van de Energy Con­vention Groningen organiseren. Tot dusver organiseerde EDReC dit internationale con­gres alleen, maar vanaf nu zullen de twee andere partijen als co-hosts optreden. Dat leidt ook tot een aangepaste naam: Energy Delta Convention.

Met de samenwerking willen de drie organisaties de Energy Delta Convention een sterkere basis geven zodat een verdere uitbouw mogelijk wordt. Noord Nederland wordt hierdoor sterker inter­nationaal gepromoot als dé Energy Valley. Dit zal ook leiden tot intensivering van de samen­werking tus­sen de drie orga­ni­saties.

De Energy Delta Convention 2007 vindt plaats van 19 tot 21 november 2007. Onderwerp is het steeds belangrijker wordend aandeel van decentraal opgewekte energie in onze mondiale energie­voorziening. Aangezien Noord Nederland zich steeds sterker positioneert als de Europese Gas­rotonde, zal ook de rol van aardgas als transitiebrandstof nadrukkelijk op het programma staan.

De Energy Delta Convention is een internationaal platform voor wetenschap, markt en overheid. De Convention is inmiddels een jaarlijkse traditie die bezoekers van over de hele wereld naar Groningen trekt.

Over de organisatoren

Energy Delta Research Centre (EDReC) bundelt al het aan energie gerelateerd onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Leidend thema is de transitie van de huidige fossiele energie­voor­ziening naar de duurzame energievoorziening  van de toekomst. EDReC benadert dit vraagstuk in­te­graal vanuit een groot aantal disciplines: geopolitiek, rechtsgeleerdheid, chemie, natuurkunde, so­ciale wetenschappen, economie, bedrijfskunde, IT en ruimtelijke wetenschappen. Deze dis­ci­pli­nes vormen samen een stevige basis voor het energieonderzoek van de universiteit dat de hele energie­keten bestrijkt.

Energy Delta Institute (EDI) is een internationale business school op het gebied van met name aardgas. EDI is een samenwerkingsverband tussen N.V. Nederlandse Gasunie, GasTerra b.v., het Russische Gazprom en de Rijksuniversiteit Groningen, in 2006 aangevuld met Shell. EDI heeft als doel een bijdrage te leveren aan het opleiden van de energiemanager van nu en van de toekomst. Daartoe coördineert EDI onderzoeksprojecten en organiseert zij opleidingen op allerlei gebieden van de gaswaardeketen, met een focus op economische, (geo)politieke, sociale en management­factoren. Om de kwaliteit van haar producten te garanderen, werkt EDI nauw samen met haar part­ners en met nationale en internationale organisaties, overheden en kennisinstituten.

Energy Valley is een publiek privaat samenwerkingsverband om de energieactiviteiten in Noord- Nederland uit te laten groeien tot een cluster van nationale en internationale betekenis. Doel is de economie en werkgelegenheid van Noord- Nederland te versterken door de energieactiviteiten optimaal te benutten. Energy Valley berust op drie pijlers: energietransitie, kennis & innovatie en conventionele energieactivitieiten.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK