‘Groeipotentieel onbenut door gebrek eigen middelen’

Nieuws | de redactie
3 mei 2007 | Erg weinig Nederlandse bedrijven willen méér groeien dan zij uit eigen middelen kunnen financieren. Daarmee blijft veel groeipotentieel onbenut. De belangrijkste knelpunten op financieringsgebied liggen bij starters en technologiebedrijven. Dat concludeert de expertgroep Financiering Kleine en Middelgrote Ondernemingen in een rapport.Het rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en bevat zeven aanbevelingen. Minister van der Hoeven van EZ die het rapport kreeg overhandigd door expertgroep-voorzitter Fred van Dewall, noemde het een waardevol rapport.’Het kan een belangrijke rol spelen bij de voorbereiding van het beleidsprogramma waar het kabinet in juni mee komt.’

De belangrijkste aanbevelingen van de expertgroep:

Stimuleer ondernemerschaptalenten en –vaardigheden. Bedrijven waar de financiers nu onvoldoende vertrouwen in hebben, kunnen zo toch financiering krijgen Schakel bedrijfsadviseurs sterker in in het financieringsproces om de relatief hoge beoordelingskosten aan te pakken verbeter de voorlichting. Veel bedrijven weten niet bij welke financier zij moeten zijn en wat financiers belangrijk vinden Breng competenties van de verschillende categorieën financiers (banken, venture capital, informal investors) bij elkaar om de expertise bij de financiers over moeilijkere gevallen (bijvoorbeeld technologie bedrijven) op peil te brengen. Stimuleer hybride financiering (mix van eigen en vreemd vermogen). Dit is vooral belangrijk voor bedrijven die wel willen groeien maar geen nieuwe aandeelhouders aan boord willen. Activeer de onderkant van de kapitaalmarkt. Voor kleine financieringen aan startende bedrijven, zou een rente gevraagd kunnen worden in de buurt van de vergoeding voor eigen vermogen. Dat is aanzienlijk hoger dan de rente op gebruikelijke leningen. Stimuleer verschaffing risicokapitaal door venture capital en informal investors, door het verbeteren van de fiscale en juridische randvoorwaarden. De expertgroep ziet een belangrijke rol voor marktpartijen als banken, participatiemaatschappijen, informal investors en bedrijfsadviseurs bij de aanpak van de knelpunten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK