Hbo zet in op prachtwijken

Nieuws | de redactie
23 mei 2007 | Aan de hogescholen in de achttien gemeentes waarin ‘de 40 probleemwijken’ liggen studeren zo’n 250.000 studenten. Ongeveer 90.000 studenten zijn daar derhalve actief door stage te lopen of aan afstudeeropdracht te werken. Als 10 procent van deze studenten zou worden verbonden aan het prachtwijkenproject van het kabinet, is een jaarlijkse inzet van 9000 studenten ten behoeve van de revitalisering al mogelijk. De HBO- raad presenteert daarom aan minister Vogelaar een voorstel om hier krachtig gezamenlijk op te trekken.

De hbo- koepel wijst er op dat de hogescholen een band met deze wijken hebben ontwikkeld. “Steeds meer komen in onze hogescholen jongeren binnen die de laatste decennia in deze wijken zijn opge­groeid. Ondanks alle belemmeringen is het een beloftevolle generatie. Voor hen is de hogeschool de poort naar het hoger onderwijs en een beter bestaan. Door de verhalen en ervaringen van deze studenten zijn de hogescholen zich bewust van wat er speelt en zetten zij hun kennis en expertise in ter versterking van de buurten.”

Omdat veel studenten afkomstig zijn uit zulke probleemwijken en velen daar nog steeds wonen, kennen zij de wijk, de problematiek en de mensen, zo stelt de HBO-raad. “Veel stagiaires van onze opleidingen helpen het club- en buurthuiswerk weer op te zetten. De pabo’s en lerarenopleidingen ontwikkelen en verzorgen na- en bijscholing, gericht op de taalproblematiek en de culturele achtergronden van de nieuwe leerlingen. Technische opleidingen en lectoren ontwikkelen ideeën voor de herontwikkeling van de oude wijken. Samen met winkeliersverenigingen worden winkelstraten gerenoveerd. Zorgopleidingen verrichten onderzoek naar de behoeften van de bewoners. Studenten zetten nieuwe wetswinkels op en ondersteunen computer­cursussen voor jong en oud.”

Bovendien beschikken hogescholen op deze wijze over een omvangrijk netwerk aan contacten met lokale overheden, publieke instellingen en ondernemingen. Ook zijn zij steeds meer is de hogeschool partner van het midden- en kleinbedrijf. Een toename van de bedrijvigheid in de wijk zal voor een groot deel van het MKB moeten komen.

Een nadere uitwerking, inclusief concrete cases uit 5 van de 18 betrokken gemeenten in bijgaand document van de HBO-raad dat vanmiddag aan minister Vogelaar wordt aangeboden, vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK