Hogere topsalarissen in Groningen

Nieuws | de redactie
10 mei 2007 | De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen heeft besloten om de honorering van de leden van het College van Bestuur te verhogen. De salarissen van de leden van het College van Bestuur van de Groningse universiteit lagen al jaren ruim onder het gemiddelde niveau voor leden van Colleges van Bestuur in Nederland.“De verhoging is per 1 januari 2007 ingegaan. De voorzitter van het College van Bestuur ontvangt na de verhoging een honorering van 171.000 euro per jaar, de Rector Magnificus 163.000 euro en het lid van het College van Bestuur 160.000 euro. De genoemde bedragen bestaan uit belastbaar loon plus de werkgeversbijdrage pensioen/FPU”, zo laat de Raad van Toezicht in een verklaring weten.

“In 2006 kregen de drie collegeleden elk een gelijke beloning van 128.000 euro (110.000 euro belastbaar loon plus 18.000 werkg. bijdr. pens./FPU). Ook na de aanpassing zijn de salarissen lager dan het gemiddelde in de sector

In een situatie waarin de Nederlandse universiteiten internationaal en nationaal concurreren, is het niet langer verantwoord dat de Raad van Toezicht van de Groningse universiteit in de honorering van leden van het College van Bestuur een te grote afstand laat voortbestaan ten opzichte van wat bij andere universiteiten in Nederland gebruikelijk is. De Raad van Toezicht verwacht dat het met de nieuwe honorering mogelijk is om vacatures in het College van Bestuur ook in de toekomst op goed niveau te bezetten.

In een tijd waarin het niveau van honorering van topbestuurders regelmatig ter discussie staat, moet een incidentele stijging van de honorering transparant zijn. In het jaarverslag van de instelling wordt hierover publiekelijk verantwoording afgelegd. De aanpassing in de richting van wat landelijk gebruikelijk is, is mede met het oog op de nationale en internationale dynamiek waarin universiteiten tegenwoordiger opereren,  noodzakelijk en verantwoord”.

De Raad van Toezicht

Rijksuniversiteit Groningen
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK