Kennismigranten praktischer toelaten

Nieuws | de redactie
24 mei 2007 | Staatssecretaris Albayrak van Justitie heeft bij de TUD gezien dat er haken en ogen blijven zitten aan de toelating van kennismigranten. “Vandaag bleek uit voorbeelden van de TU Delft dat de kennismigrantenrichtlijn als succesvol wordt ervaren, maar dat praktische oplossingen nog verbeteringen kunnen aanbrengen. Ook bleek dat hoge leges in de praktijk een belemmering kunnen zijn voor de komst van kennismigranten naar Nederland” zegt zij. 

Tijdens haar bezoek werd van gedachten gewisseld Paul Rullmann van het CvB over een verdere modernisering van het migratiebeleid in relatie tot de universiteit. Zij sprak ook met internationale studenten en promovendi over hun ervaringen.

De Oeeso-review is uiterst kritisch over het écart tussen pretentie en prestatie op het punt van de toelating van kennismigranten in Nederland.  De incoherentie van OCW en organen die de immigratie en opvang van migranten moeten regelen speelt daar vollgens de reviewers een schadelijke rol. Beleid wordt “primarily dictated” door “a nationally protectionist outlook and the modus operandi of immigration authorities.”

De TU heeft veel baat bij een goed functionerend migratiebeleid, in het bijzonder het kennismigrantenbeleid, onderstrreept Rullmann. Er zijn veel goede masterstudenten die kunnen voorzien in de behoefte aan promovendi. “Talentvolle masterstudenten die willen doorstromen naar een promotieplaats moeten kunnen rekenen op een eenvoudige en snelle afhandeling”, zegt hij. Een gastvrije ontvangst is belangrijk. De Delftse universiteit ervaart dat snelheid bij de uitgifte van verblijfsvergunningen daarvoor erg bepalend is. Delft is dan ook een groot voorstander van de één-loket gedachte voor kennismigranten.

Van alle masterstudenten van de TU Delft is ongeveer 25% afkomstig uit het buitenland. Veel van deze buitenlandse studenten komen uit Azië. Ook het aantal buitenlandse promovendi en postdocs stijgt de afgelopen jaren gedurig: van ruim 500 in 2003, naar bijna 1200 in 2007.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK