Kennisrotatie

Nieuws | de redactie
29 mei 2007 | Medio 2005 heeft RAAT (Regionale Aanpak Aansluitende Trajecten) - samenwerkingsverband van het Albeda College, ROC Zadkine, Da Vinci College, Hogeschool Inholland Rotterdam en Hogeschool Rotterdam - met het Programma Versterking Beroepsonderwijs (PVB) vijf projecten in uitvoering gebracht. Deze projecten waren gericht op verbetering van de doorstroom mbo naar hbo in de regio.Het project Kennisrotatie was één van deze projecten en onderzocht de relatie onderwijs-arbeidsmarkt. Met het project is een gevarieerd inzicht verkregen in de voorwaarden en mogelijkheden om te komen tot structurele samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, met de intentie om het aantal door deelnemers/studenten behaalde kwalificaties te vergroten.

Alle resultaten zijn gepubliceerd op een website, die zowel zeer praktische informatie als ook een groot aantal theoretische artikelen bevat. Projecten en netwerken nemen een centrale plaats in en bieden een schat aan informatief voor beginnende en ervaren “samenwerkers”.

Na ruim anderhalf jaar Kennisrotatie concludeert Jan Streumer – lector Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs – dat samenwerking te vergelijken is met een puzzel. Alleen als alle puzzelstukjes op de juiste plaats vallen, ontstaat een coherent geheel. Daarnaast constateert hij dat onophoudelijke verandering die alleen wordt geëntameerd om zich te onderscheiden van de concurrentie, tot onbegrip leidt hij het bedrijfsleven.

Kennisrotatie, van samenwerking komt leren. Redactie: Martin Kho, Andries Feteris, Jan N. Streumer, Robbert J. Verroen, Edith Wanschers


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK