Kritiek op journalistiek

Nieuws | de redactie
25 mei 2007 | Huub Evers is geïnstalleerd als lector ‘Interculturaliteit en journalistieke kwaliteit’ aan Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg. In zijn oratie ging Evers in op de gecompliceerde relatie van de media met de multiculturele samenleving en op het kwaliteitsdebat in de journalistiek. De Nederlandse samenleving is de laatste decennia ingrijpend veranderd. Geleidelijk ontstond wat we nu de multiculturele samenleving noemen. In die samenleving staan instituties als politiek, justitie en media onder kritiek. De journalistiek treft het verwijt onvoldoende in staat te zijn in te spelen op en rekening te houden met die sterk veranderende samenleving waarin groepen dreigen de aansluiting te verliezen en waar onbegrip voor culturele diversiteit toeneemt.

Bovendien zijn er felle debatten over de vrijheid van meningsuiting. Achter die debatten gaan fundamentele vragen schuil: hoe verhouden zich de grondrechten vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid in een westerse democratische rechtsstaat? Zijn er grenzen aan de uitingsvrijheid? Zo ja, waar liggen die dan?

Minstens zo belangrijk is het zoeken van antwoorden op vragen als: wat betekent het voor journalisten om te werken in een multiculturele samenleving, met alle spanningen van dien? Welke eisen stelt die samenleving aan de competenties waarover journalisten moeten beschikken? Behoort het tot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van media en journalistiek om bij te dragen tot integratie en sociale cohesie?

Lector en kenniskring gaan, in samenwerking met personen en instanties buiten de hogeschool, onderzoek doen naar de rol en de plaats van de journalistiek in de multiculturele samenleving. Ook doen zij onderzoek naar de interculturele competentie van journalisten die in mediakringen als een steeds belangrijker component voor journalistieke kwaliteit gezien wordt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK