Maatschappelijke kwaliteit van onderzoek

Nieuws | de redactie
31 mei 2007 | De vraag naar maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek staat al jaren op de agenda van politiek en wetenschapsbeleid. Maar hoe kan de maatschappelijke relevantie in kaart worden gebracht? En hoe kan het worden meegewogen in het onderzoeks- en wetenschapsbeleid? Om vooral wetenschappers en bestuurders van wetenschappelijke organisaties bewust te maken over het meten van de maatschappelijke impact, is het actieplan Evaluating Research in Context ontwikkeld.

Daarin staat stimulering van kennisuitwisseling en methodiekontwikkeling voorop, zowel nationaal als internationaal. In een seminar hierover gaan onderzoekers, directeuren van onderzoeksinstituten, programmamanagers en beleidsmakers met elkaar in debat over het meten en zichtbaar maken van de maatschappelijke impact en relevantie van wetenschappelijk onderzoek.

In de huidige systematiek van onderzoeksvisitaties wordt o.a. de relevantie van het onderzoek beoordeeld. De toetsing van de maatschappelijke impact van het onderzoek is een relatief nieuw fenomeen en omvat een bredere beschrijving dan op dit moment via het SEP gevraagd wordt. Een aantal instituten heeft reeds initiatieven hierop ontplooid. Duidelijk is dat methodieken hiervoor nauw dienen aan te sluiten bij het SEP en relatief lage uitvoeringslasten dienen te kennen.

Het project Evaluating Research in Context is voortgekomen uit een COS-project over de meting van maatschappelijke kwaliteit van onderzoek. In dat kader werd een methode ontwikkeld, de sci_Quest methode, die werd getest in het kader van een aantal visitaties. Dat resulteerde in een aantal activiteiten en publicaties in samenwerking met QANU en VSNU. De methode oogstte succes. Naar aanleiding van het in 2006 gepubliceerde boek werd besloten tot de instelling van een bredere groep waarin ook NWO en KNAW en recentelijk de HBO-Raad participeren.

Datum: dinsdag 12 juni 2007
Locatie: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Tijd: 12.30-18.00
Kosten: € 50 (inclusief documentatie)
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK