Megasteden reduceren Chinees milieuprobleem

Nieuws | de redactie
16 mei 2007 | In China zullen megacity's ontstaan, waar de mensen voornamelijk in flatgebouwen wonen waardoor zij minder energie gebruiken en een efficiënt water-recyclingsysteem kunnen aanleggen. Onder de grond loopt een uitgekiend metro netwerk dat inwoners snel op de plaats van bestemming brengt. Dit voorspelt professor Li Daokui, de directeur van het Centre for China  in the World Economy , onderdeel van de toonaangevende Tsinghua University in Beijing, in een lezing te Leiden.

Als mogelijke locatie van dergelijke megacity noemt hij de driehoek Shanghai-Nanjing-Hangzhou. Deze drie steden zullen over een jaar of tien zijn samengeklonterd tot een stedelijk knooppunt van ongeveer honderd miljoen inwoners.

Al vijftien jaar is de Chinese economie de meest dynamische ter wereld. Voorbeelden van een continue groei zoals de economie van China die sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw vertoont, zijn niet of nauwelijks voorhanden. Professor Li  Daokui besprak de kansen en gevaren die deze groei met zich mee brengt, voor de Chinese bevolking en  voor de rest van de wereld. Ook deed hij voorspellingen ten aanzien van de manier waarop China de de snelle economische ontwikkeling gestructureerd in goede banen gaat leiden.

Eén van de te verwachten ontwikkelingen is volgens professor Li een groeiend belang van de service-industrie. Die beslaat in China momenteel zo’n 38% van het BNP. Over 30 jaar zal dat 80% zijn. In dat verband wees professor Li Daokui op de kansen die onstant uit de trend naar megacity’s. In deze megacity’s wonen mensen voornamelijk in flatgebouwen waardoor zij een efficiënt water-recyclingsysteem kunnen aanleggen en minder energie verbruiken: de cv hoeft minder hard te werken omdat de muren, het plafond en de vloer al worden verwarmd door de de buren. Onder de grond van deze megacity’s loopt een uitgekiend metro netwerk dat inwoners snel op de plaats van bestemming brengt. Dit zal een enorme reductie van de huidige Chinese CO2 -uitstoot betekenen.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK