Nederland binnen OESO laag bij levenlangleren

Nieuws | de redactie
15 mei 2007 | Nederland ligt bij 'levenlangleren' fors lager dan het gemiddelde van de ontwikkelde economieën in de wereld. De OESO wijst er in haar review van het teriair onderwijs op dat ons land ruim 55 % minder deelnemers in scholing na het 30e levensjaar kent dan gemiddeld. Landen als Denemarken zitten overigens vele malen hoger dan dat gemiddelde, zodat Nederland ten opzichte van vergelijkbare kleine EU-lidstaten met een open, wereldwijd opererende economie zwaar op achterstand is komen te staan. Het kabinet reageert hier opvallend meewarig op en doet het zelfs voorkomen of ons land maar 3% lager ligt. Absoluut wel, maar relatief is wat hier telt, zo laten deskundigen nu al aan ScienceGuide weten.

De tekst van OCW terzake leest u hier: “De OESO maakt kritische opmerkingen over de deelname van 30- plussers aan het Nederlandse hoger onderwijs. De deelname aan het hoger onderwijs van mensen tussen de 30 en 40 jaar ligt drie procent onder het OESO-gemiddelde van 5,4 procent. Het aantal nieuwe studenten van boven de 30 moet omhoog. De rijksoverheid heeft het afgelopen jaar in bijna alle regio’s afspraken gemaakt met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en lokale overheden. Die afspraken behelzen het aantal werknemers dat wordt geschoold. Het gaat om 21.000 leerwerktrajecten (mbo en hbo) en 19.000 trajecten voor ‘erkenning van verworven competenties’ in 2007, waarvan 8.000 in het hbo. Het kabinet zet de komende jaren nadrukkelijk in op dergelijke trajecten. Daarbij worden momenteel ook pilots met Associate degreeprogramma’s uitgevoerd in het hoger beroepsonderwijs die interessant kunnen zijn voor werkenden.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK