OESO: weinig verscheidenheid, veel klein beleid

Nieuws | de redactie
15 mei 2007 | Het Nederlands hoger onderwijs mag er wezen, maar er ontbreekt wel wat aan een vruchtbare verscheidenheid. Ook moet het beleid zich veel meer inzetten om de kansen en doorstroom van allochtone jongeren naar en in het HO aanzienlijk te vergroten.  Met hoofdlijnen als deze geeft de OESO een flinke hoeveelheid huiswerk aan minister Plasterk en de HO-sector in haar rapport over het tertiair onderwijs in ons land.


Wat betreft het onderzoek is de rol van de lectoren nog onvoldoende uitgekristalliseerd en de sturing daarvan ten behoeve van de bijdrage aan het hbo zelf kan beter. Het beleid van OCW valt op door het  benutten en configureren van vele en vaak nieuwe kleine beleidsinstrumenten en initiatiefjes, zulks op gespannen voet met de lijn van autonomievergroting en kwaliteitssturing, zo analysert de OESO.

In zijn reactie blijft de minister terughoudend. Ten aanzien van de allochtonen jongeren valt op dat hij een verwijzing naar de inspanning om de 50 % Lissabondoelstelling te bereiken adequaat acht. Op het terrein van de differentiatie is OCW zeer voorzichtig. De minister voelt bijvoorbeeld weinig voor een “super league” in R&D en HO in ons land en ook bij meer marktconforme aspecten in bekostiging en retributies verwijst hij naar de nog onzekere uitkomsten van de experimenten op dat gebied.

De differentiatie binnen het onderzoek bij wo en hbo behoudt nadruk en haar huidige aard, terwijl de kritische kanttekeningen bij de ontwikkeling van het lectoraat vooral een gevolg lijken van een weinig pakkende verdediging terzake vanuit de instellingen.

Ook ziet Plasterk risico’s in de aanbevelingen van de OESO te komen tot een open bestel. “Onderwijs is geen onbeperkte markt, en studenten gedragen zich niet als consumenten die shoppen voor de hoogste kwaliteit”. Wel zegt de minister toe een commissie in te stellen die voor- en nadelen van een open bestel in kaart moet brengen.

In de herfst komt Plasterk met een nieuw beleidsinstrument, zo kondigt hij aan. Er komt en lange termijn agenda voor HO en R&D beleid. Deze vervangt dan het Wetenschapsbudget en het HOOP. De minister belooft de OESO dat hij zich de kritiek op de vele kleine instrumentaties voor zijn beleid ter harte zal nemen en daarmee rekening wil houden bij de invulling van die agenda als nieuw beleidsinstrumentarium.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK