Onderwijsmanagement

Nieuws | de redactie
23 mei 2007 | Hoe moet je als onderwijsinstelling omgaan met de uitdagingen van deze tijd en daarin strategisch koers bepalen? Daarover gaat een serie managementcolleges op de Universiteit Nyenrode. Sprekers zijn onder meer Roel In't Veld en Matthieu Weggeman. Hoogleraar Matthieu Weggeman zet in zijn college uiteen hoe je leiding kunt geven aan professionals:“Als u op een succesvolle manier leiding wilt geven aan professionals in het onderwijs, dan moet u waardering hebben voor hun vak en de uitvoering daarvan faciliteren. Dat betekent meer sturen op de collectieve ambitie en minder op basis van planning en control.

Het betekent ook: durven functioneren als hitteschild voor de bureaucratische ruis van ‘boven’, waarbij ‘boven’ zowel de schoolleider, het bovenschoolse management, de Raad van Bestuur van de vereniging als het ministerie kan zijn.

De succesvolle moderne onderwijsorganisatie kenmerkt zich door een platte structuur en een open taakgerichte samenwerkingscultuur, waar docenten door de toepassing van T-profielen en meester-gezel relaties state-of-the-art blijven in hun vak.

Heeft de onderwijsmanager het vak niet gestudeerd of is hij of zij zelf nooit als docent op de vloer werkzaam geweest, dan wordt het lastig om leiding te geven. Professionals hebben nu eenmaal meer respect voor iemand die uit het vak afkomstig is dan voor mensen die zoiets vaags als ‘management’ gestudeerd hebben.

Er zijn routinematig werkende en innoverende professionals, cosmopolitisch en lokaal ingestelde professionals, jonge high potentials, productietijgers en oude meesters. Ieder van hen vereist een andere managementstijl. Leidinggeven aan professionals betekent dus ook: durven differentiëren, want niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken”.

De collegereeks wordt georganiseerd door Focus Conferences. Meer informatie over de conferentie vindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK