Onderzoek naar ‘cadeaupunten’

Nieuws | de redactie
29 mei 2007 | Op verzoek van de Onderwijsinspectie voert de Hogeschool Utrecht bij Instituut Archimedes een onderzoek uit naar het verstrekken van ‘cadeaupunten’ aan studenten. ‘Ghosthunting’, vindt Ton Stiekema, voorzitter van de faculteitsraad.Aanleiding is een klacht die bij de inspectie is binnengekomen over de kwaliteit van het onderwijs bij de lerarenopleidingen. Het onderzoek richt zich op de bacheloropleidingen. De vraag is of er studiepunten worden toegekend zonder dat er redelijke studieverplichtingen tegenover staan, schrijft instituutsdirecteur Stef Heinsman maandag14 mei in een brief aan het personeel van Archimedes.

Overleg tussen het college, de faculteitsdirecteur en Heinsman leidde tot een onderzoeksopzet waarbij een interne en externe commissie aan de slag gaat. Zo worden de studielast en kwaliteitsgegevens in kaart gebracht, gesprekken gevoerd met teamleiders en opleidingscoördinatoren en komt er een steekproef onder driehonderd studentendossiers.
Directeur Heinsman ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet. De afgelopen jaren zijn flinke verbeteringen van de opleidingen in gang gezet, schrijft hij. ‘De landelijke discussie over de onderwijstijd binnen het hbo en de kwaliteit van de lerarenopleidingen maakt dat we op het moment scherp gevolgd worden. Instituut Archimedes kan dat aan. De verbeterpunten uit het onderzoek zullen we aangrijpen om onze lerarenopleidingen verder te versterken.’
Ton Stiekema, voorzitter van de faculteitsraad, wond zich tijdens de vergadering medio mei behoorlijk op over de onderzoeksdrang van het ministerie. De afgelopen vijf jaar zijn er dertien onderzoeken aan de faculteit uitgevoerd over vermeende onrechtmatigheden. Bij het gros ervan is niets onoirbaar geconstateerd en van de rest is niets meer vernomen. ‘Ghosthunting’, oordeelde Stiekema. ‘Iemand roept iets en dan volgt er meteen een onderzoek. Het kost de faculteit klauwen met geld.’ Hij noemde een bedrag tussen1,2 tot 1,5 miljoen euro.

Faculteitsdirecteur Brandsma bevestigt de genoemde cijfers en noemt de onderzoeken ‘een behoorlijke belasting voor de faculteit’. ‘Ik heb zelf het gevoel dat er een te grote ontvankelijkheid is ontstaan als er iets geroepen wordt.’ Uit een conceptrapportage van de interne onderzoekscommissie blijkt dat er geen sprak is van het weggeven van studiepunten bij Archimedes.

Bron: Trajectum


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK