Onderzoeksmaster onderzocht

Nieuws | de redactie
14 mei 2007 | De commissies Cohen en Reneman wezen enkele jaren geleden al op de wenselijkheid van de ontwikkeling van een researchmaster in het HO. Deze zou twee jaar beslaan en moeten leiden tot een uitbreiding van het aantal jonge onderzoekers. 5 juni wordt deze nieuwe HO-ontwikkeling geëvalueerd op een conferentie van de NVAO.

Bij vele beschouwingen over de ontwikkeling van het wetenschapsbedrijf in Nederland is al gewezen op het gevaar van afkalving van het onderzoek en de noodzaak om juist méér onderzoekers op te leiden. De ontwikkeling van de onderzoeksmaster zou tegen die achtergrond een bijdrage aan een vermindering van beide problemen kunnen leveren. Vanaf 2003 hebben NVAO en KNAW 147 voorstellen beoordeeld, waarvan er uiteindelijk 114 goedgekeurd zijn. De laatste jaren zijn ook achttien onderzoeksmasters uit de biomedische en aardwetenschappelijke hoek ingediend, waarvan er elf zijn goedgekeurd.

In essentie gaat het erom dat talentvolle en voor onderzoek gemotiveerde studenten worden opgeleid door zeer goede onderzoekers. Het talent van studenten zou o.a. moeten blijken uit de bachelorcijfers en de kwaliteit van de onderzoekers o.a. uit onderzoeksbeoordelingen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om onderzoekers op te leiden voor zowel een academische carrière (door middel van het schrijven van een proefschrift) als voor onderzoeksfuncties bij overheid, bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Vanaf de zomer van 2003 hebben de universiteiten vooral aanvragen ingediend in de alfa- en gamma-sectoren. Daarbij speelt uiteraard een rol dat de bèta- en technische disciplines al over een cursusduur van twee jaar in de masters beschikken, zodat de noodzaak tot cursusduurverlenging zich daar niet doet voelen. De NVAO heeft – in overleg met de KNAW en de VSNU – hoge eisen gesteld aan de onderzoeksmasters.

De eerste afgestudeerden van de onderzoeksmasters zijn inmiddels aan het werk. Hoog tijd voor een eerste evaluatie, zowel van het beoordelingsproces als van de inhoudelijke gang van zaken. Deze eerste landelijke conferentie over onderzoeksmasters: de onderzoeksmaster in het universitaire landschap vindt plaats op dinsdagmiddag 5 juni in de Nieuwe Kerk in Den Haag en is bedoeld voor docenten, studenten, beoordelaars en bestuurders. De conferentie maakt deel uit van een groter onderzoek om de verschillende ervaringen met onderzoeksmasters in kaart te brengen. De resultaten van een enquête van de NVAO over onderzoeksmasters en het verslag van de conferentie worden in het najaar van 2007 gebundeld in een publicatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK