Studeercultuur bachelor moet anders

Nieuws | de redactie
29 mei 2007 | Het bevorderen van studiesucces in de bachelorfase staat voor de VSNU hoog op de agenda. Daartoe heeft zij een groot aantal voorbeelden verzameld van initiatieven die op dit moment al op universiteiten genomen worden, of vorm krijgen.

De inzet van de universiteiten richt zich op aansluiting tussen VWO en WO en de inrichting van het eerste bachelorjaar. Verder is er veel aandacht voor onderwijsintensivering en inspirerend onderwijs, extra structuur bieden waar nodig en veeleisend onderwijs en extra vakken voor de excellente student.

Voorzitter Sijbolt Noorda schreef al aan informateur Wijffels dat het OCW beleid hier nadrukkelijker op gericht moest zijn. “Het aantal succesvolle studenten (moet) omhoog: meer studenten die hun studie voltooien en meer studenten die uitblinken en bovengemiddeld presteren. Dat het kan, bewijzen recente kleinschalige vernieuwingen. Om over de hele linie van de bachelorprogramma’s – juist ook in opleidingen met zeer veel studenten en een slechte studenten/stafratio – de aantallen succesvolle studenten te verhogen, is veel meer nodig: structurele investeringen in gevarieerde en intensieve studieprogramma’s (…) en een ambitieuze en prestatiegerichte studeercultuur.” 

Begin juni gaan op vier plaatsen docenten, bestuurders, studenten en ondersteuners van universiteiten en hogescholen met elkaar in gesprek. Tijdens deze regiobijeenkomsten ontwikkelen ze good practices en wisselen ze ervaringen uit die studiesucces in de bachelorfase bevorderen. Studenten, docenten en professionals uit HBO en WO zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de bijeenkomsten in hun regio. Aanmelden kan via de website van de VSNU. Data en nadere info over het programma vindt u hier:

Maandag 11 juni, Rijksuniversiteit Groningen

Dinsdag 12 juni, Vrije Universiteit Amsterdam

Woensdag 13 juni, Technische Universiteit Eindhoven

Maandag 18 juni, Erasmus Universiteit Rotterdam
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK