Succesfactoren in zorgbeleid

Nieuws | de redactie
10 mei 2007 | Rijk van Kooij wordt lector Zorgmanagement aan de HAN. Hij volgt daarmee prof. Ton van den Hout op, die met pensioen gaat. Het thema dat lector Van Kooij centraal zal stellen in het lectoraat Zorgmanagement is: “Succesfactoren voor de implementatie van beleid”.

Hierbij werkt hij samen met professionals in de zorg in een kenniskring. Deze professionals doen ieder een deel van het onderzoek dat Van Kooij gaat ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek is om het succes van invoeringstrajecten te vergroten. De lector zal hierbij samenwerken met diverse externe partners zoals woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeentebesturen. Ook gaat hij intensief gebruikmaken van samenwerkingsmogelijkheden met andere lectoraten binnen en buiten de faculteit GGM.

Van Kooij is in 1947 geboren in het voormalige Nederlands Indië. Hij studeerde bestuurskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en volgde daarna diverse postdoctorale opleidingen en ook de Master of Business Administration aan Nijenrode/North West University of Chicago. Hij was eerder directeur van de Willem Arntsz Stichting te Utrecht, directeur van het S.P.J. Dercksencentrum te Amsterdam en algemeen directeur van het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. Op dit moment is hij directeur/eigenaar van het Adviesbureau Van Kooij & Ravensbergen te Gorinchem, dat gespecialiseerd is in strategie, management, kwaliteit en project- en interimmanagement.

Afscheid Van den Hout

Ton van den Hout neemt afscheid op 24 mei a.s. De opdracht waar prof. dr. van den Hout de afgelopen jaren aan heeft gewerkt was om bedrijfskundige componenten te vertalen naar de dynamiek waaraan de (gezondheids)zorg het laatste decennium blootstaat. Dit onder de brede titel “Zorgmanagement”.

Marktwerking, alliantievorming, succes en falen in samenwerking, bestuurlijke dilemma’s, verwerking van het overheidsbeleid, waren daarin allemaal belangrijke thema’s. In het bijzonder is de vraag intrigerend hoe zorginstellingen met hun zeer specifieke organisatiestructuur en – cultuur daarop met verplicht ondernemen reageren.

De uitdaging om aan het lectoraat al pionierend invulling te geven leverde vooral resultaten op bij het toepassen van inzichten in de relatie met het bedrijfsleven, dat nieuwe markten ziet in de zorgsector. Dat leidde ook tot nieuwe en bijgestelde profielen voor bestuurders en managers in de zorg, resulterend in een geaccrediteerde professionele masteropleiding. Ondertussen is professor dr. Van den Hout een veelgevraagd spreker in het publieke debat op dat terrein.

Professor dr. Van den Hout heeft inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd ruim overschreden. Plezier in het werk maakte hem dat niet moeilijk. Het enige dilemma was de vraag wanneer hij meer tijd zou hebben voor andere belangrijke zaken des levens, zoals het bespelen van het König-orgel in de Nijmeegse Stevenskerk.

Van den Hout zal zelf, voorafgaand aan zijn afscheidsrede, een afscheidsconcert verzorgen met medewerking van mw. Jetty Podt – organist titulair van de Stevenskerk.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK